FOJAB trotsar konjunkturen med Göteborgssatsning

I en tid av osäkerhet och vikande konjunktur går FOJAB mot strömmen och satsar framåt. Fredrik Kjellgren är chef för det helt nyöppnade kontoret i Göteborg som nu flyttar in i Hasselblads gamla kamerafabrik.

Vad är det med gamla fabrikslokaler och FOJAB?

– Malmökontoret håller till i en trikåfabrik och Stockholmskontoret i en cykelfabrik – det känns helt självklart att Göteborgskontoret ska sitta i en kamerafabrik! Det är miljöer som passar oss väldigt bra och som dessutom sätter fingret på vad vårt arbete som arkitekter kommer att handla ännu mer om framöver – att hitta utvecklingsmöjligheter för befintliga byggnader så att de kan leva längre.

Hur tas FOJAB emot i Göteborg?

– Bra, intresset är stort! FOJAB är ju ett Malmöföretag och göteborgarna är lite fascinerade av Malmö. Arvet efter varvet förenar, men i Malmö finns också ett speciellt och spännande kulturutbud, och som göteborgare som jobbat i Skåne vill jag gärna hjälpa ett kulturutbyte på traven. Min tanke är att FOJAB ska arrangera olika slags publika evenemang, gärna med Malmökoppling. Vi ska ta det bästa av Malmö till Göteborg!

Sökes nya medarbetare till kontoret?

– Absolut! Jag ser fram emot att få kollegor i Göteborg, men vi hetsar inte fram några anställningar, det viktiga är att det blir rätt personer som fungerar bra tillsammans. På FOJAB finns en väldigt fin kultur, en gemenskap och omsorg om varandra som jag vill värna.

– Men jag sticker inte under stol med att vi söker de allra bästa. Det innebär förstås olika saker om du är uppdragsansvarig arkitekt eller om du är nyligen utexaminerad. En uppdragsansvarig ska ha vunnit tävlingar, har egna kundkontakter och förmåga att generera egna uppdrag. Men det handlar inte nödvändigtvis om att ha den bästa portföljen. Du kan lika gärna ha en speciell förmåga eller talang. Att sitta på specialkunskap inom hållbarhet är förstås attraktivt.

– Att komma till ett nystartat kontor innebär att man får stora möjligheter att påverka, men i gengäld får man inte vara rädd för att ta i där det behövs, högt som lågt. Det är egentligen en guldsits, vi kan vara den äventyrliga lillasystern som samtidigt känner tryggheten från moderskeppet och styrkan i 150 begåvade kollegor i Malmö, Helsingborg och Stockholm.

Vad utmärker FOJAB som arkitektkontor, tycker du?

– FOJAB verkar inom den stolta skånska arkitekturtraditionen som har en väldigt hög nivå. Man nöjer sig inte med de stora dragen utan lägger stor vikt också vid detaljerna. På FOJAB finns en mycket stor kunskap om hur man realiserar byggnader med hög verkshöjd. Det gäller allt från bostäder i vackra gedigna material till intrikata detaljeringar på domstolsbyggnader. Det finns också en otrolig massa kunskap internt inom hållbarhet och innovation, och ett nära samarbete med forskning och akademi.

Vad är viktigast framåt? Har du pekat ut en inriktning för Göteborgskontoret?

– Jag har pekat ut ett antal områden där jag ser störst potential. Men det handlar förstås också om den kompetens våra nya medarbetare kommer in med, som vi kan bygga vidare FOJAB kring. Oavsett inriktning går vi nu in i nya tider; en ny konjunktur och här i Göteborg också en ny arkitekturpolitik. Framåt kommer mycket att handla om hur vi kan anpassa arkitekturen efter de nya förutsättningarna. För mig är det viktigt att skapa vacker och god arkitektur även med en mindre budget. Det kommer också att bli extra viktigt att våga och orka hålla fast vid bra och hållbara projekt.

 

Uppdragsansvarig arkitekt och nyfiken på FOJAB i Göteborg? Läs mer om våra tjänster här.