FOJAB ritar tongivande kvarter i ny stadsdel

I centrum av Lunds nyaste stadsdel Brunnshög har FOJAB på uppdrag av ICA Fastigheter utvecklat Bona Terra, ett urbant kvarter som tar avstamp i lokal förankring, en stark gestaltningsidé och ett omfattande hållbarhetsprogram. 

Bona Terra utgör fonden till stadsdelstorget och sätter därmed tonen för Brunnshögs centrum. Kvarteret gestaltas i en klassisk urban struktur, med fina detaljer för en extra upplevelse. Det består av två L- formade byggnadskroppar i olika höjder, mellan sex och åtta våningar, och med veckade tak som förses med solceller eller grönska.

Extra vikt har lagts vid bottenvåningarna. Noggrant komponerade tegeldetaljer skapar skuggspel som gör det intressant att strosa runt den stora byggnaden. Karaktären varierar på de olika sidorna och ger nya upplevelser längs vägen. Även på de övre våningarna finns en djupverkan i fasaden i form av fönsterramar, fönsternischer och balkonger.

Brunnshög växer fram som en ny stadsdel i nordöstra Lund, nära Max IV och ESS. Fullt utbyggt kommer 40 000 människor att bo och arbeta här. Kvarteret Bona Terra rymmer 258 hyreslägenheter, många i mindre storlekar som kan passa unga, studenter och forskare. Men också stora lägenheter för barnfamiljer och kompislägenheter.

I bottenplan fungerar en inspirerande matbutik med glastak som ett nav för området. Här ska finnas ett odlingsrum, synligt för förbipasserande att kika in i, där grönsaker odlas för försäljning. Ytterligare tre butiker och ett apotek får sina entréer ut mot torget. En våning upp ligger ett gym bakom stora fönster och i kvarteret finns också plats för en restaurang.

– Med Bona Terra återknyter vi till en stadsbyggnadstradition som fanns i äldre stadskärnor, med en stor variation av verksamheter i bottenvåningarna och starka gestaltningsidéer för hela kvarter. Tillsammans med ICA Fastigheter har vi haft förmånen att få gestalta en hållbar struktur med hög arkitektonisk kvalitet från stadsbyggnadsskala och hela vägen till byggnadernas detaljering, säger ansvarig arkitekt Andreas Jentsch.

Innergårdens artrikedom bidrar till den biologiska mångfalden. Odling uppmuntras genom odlingsbäddar och orangeri och en kompost etableras för växtavfall och jordförbättring. Hårdgjorda ytor minimeras för att minska belastningen på dagvattensystemet.

Byggstarten planeras i vår och Bona Terra ska stå färdigt 2025. Byggentreprenör är Serneke.