FOJAB ritar signaturkvarter i Barkarbystaden

I hjärtat av Barkarbystaden kommer ett formstarkt stadskvarter att uppföras, med pampig fasad och detaljer som hämtat inspiration från områdets gamla flyghangarer. FOJAB har ritat det vinnande förslaget åt Wallenstam efter parallella uppdrag.

Barkarbystaden växer fram som en ny regional stadskärna i huvudstadsområdet. Bostadskvarteret med lokaler i bottenplan som FOJAB har ritat åt Wallenstam är ett av de mest centrala. Det blir det första som möter resenärer från tunnelbanan.

– Det ska kännas som när man kommer upp ur metron i Paris eller U-bahn i Berlin. Man ska mötas av en stad, säger Jens Larsson, ansvarig arkitekt på FOJAB.

Den känslan har fått sätta tonen för kvarterets ena halva, den som vetter ut mot torget. Här karaktäriseras byggnaden av en stadsmässighet, med representativa fasader och indragna balkonger som ger en behaglig rytm och som bidrar till torgets liv och rörelse.

I den höga sockelvåningen finns butikslokaler och kring bostadsentréerna märks influenserna från Barkarbys flygplats i form av hangarformade valv. Formen återkommer i krönet, men då upp-och-ner-vänd.

– I FOJABs förslag kommer sockel, kropp och krön fram väldigt fint, vilket också var ett önskemål från kommunen. De tre upphöjda huskropparna gör sig bra i kvarteret och anpassar sig fint till platsen, säger Julia Jakobsson, projektutvecklare på Wallenstam.

Kvarterets andra halva präglas av småskalighet med enklare fasader i putsade varma kulörer. De båda olika gestaltningskaraktärerna hålls ihop av en sammanhållen form som accentueras i två av hörnen och mitt på torgsidan.

Lägenheterna, både hyres- och bostadsrätter, är effektivt planerade med möblerbarhet, utblickar och stora balkonger som ledord.

– En bra kombination av fin gestaltning och praktisk genomförbarhet, säger Julia Jakobsson på Wallenstam.

Byggstart är planerad till hösten 2022.