FOJAB ritade Sveriges modernaste domstol

Rymlig, ljus och respektingivande. Så har Lunds nya tingsrätt beskrivits. Som en del av ”det nya Lund” väster om järnvägsspåren reser sig tingsrätten och ger staden en ny siluett. Vid invigningen närvarade justitieminister Morgan Johansson och arkitekt Kjell Adamsson från FOJAB höll ett anförande där han beskrev sina tankar och idéer när Lunds tingsrätt ritades. Efter det har han och de övriga arkitekterna som medverkat i projektet vid ett flertal tillfällen fått visa runt och berätta om arkitekturen.

– Utifrån platsens förutsättningar och ett lokalprogram med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, FOJAB.

Tingsrättens fasad består av koppar och glas som vilar på en våningshög sockel av kalksten. Med utgångspunkt i tingsrättens behov har flera entréer fördelats runt hela byggnaden och på taket finns terrasser för domstolens personal. Utanför tingsrätten reflekterar en vattenspegel in ljuset och här finner man också ett konstverk av konstnären Meta Isæus-Berlin.

Väl inomhus möts besökaren av böljande träpaneler i oljad ask. Här finns fyra säkerhetszoner för allmänheten, åklagare och nämndemän, övrig personal samt frihetsberövade personer. Allmänhetens ytor är belägna i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken utanför.

– Det var hedrande att få förtroendet att gestalta Lunds tingsrätt. Processen har varit spännande och vi är mycket stolta över resultatet, avslutar Kjell Adamsson, FOJAB.

 

För ytterligare information:
Kjell Adamsson
kjell.adamsson@fojab.se
+46 708 – 83 80 82

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57