FOJAB-projekt vann internationellt fastighetspris

MAX IV i Lund vann i mars 2014 kategorin Best Futura Project på den internationella fastighetsmässan MIPIM. FOJAB arkitekter fanns på plats i Cannes för att ta emot det prestigefyllda priset. Där fanns också representanter för Lunds kommun, Lunds universitet och byggherren Fastighets AB ML4.

— Vi är väldigt stolta och glada över att projektet fått den här utmärkelsen, säger Daniel Nord, VD på FOJAB. Inte minst för att kategorin var Framtidsprojekt. MAX IV inrymmer spjutspetsteknologi och kommer att vara en arbetsplats för forskare från hela världen.

I anläggningen accelereras elektroner till nära ljusets hastighet. När deras bana bryts, frigörs strålning, synkontronljus, som används för att undersöka materialegenskaper på molekylnivå. Processen kräver precision och ställer stora krav på konstruktionen. Ovan mark visar sig byggnaden som en stor, obruten ring i slät mattborstad metall med en överbryggade, vitskimrande kontorsvolym. Denna, i samspel med gröna tak och det böljande landskapet, blir ett signum för MAX IV.

— Det är viktigt för oss att byggnaden har ett starkt arkitektoniskt uttryck och en tydlig förankring på platsen, säger Daniel Nord. Därför är det extra roligt att vi, i skarp konkurrens, lyckats kommunicera byggnadens kvalitéer till en internationell expertpublik.

Resan började med ett parallellt uppdrag 2010 där FOJAB fick uppdraget att arbeta vidare med gestaltningen av byggnaden tillsammans med Snøhetta som fick ansvar för att utforma landskapet. Därefter vidtog projektering av bygghandlingar för en byggnad med ovanligt höga tekniska krav. Med en total yta av 50 000 kvadratmeter beräknas byggnaderna vara klara att tas i bruk 2015.

MAX IV – En designutmaning (Youtube)
MAX IV – Miljöperspektiv (Youtube)
MAX IV – Personalperspektiv (Youtube)