FOJAB och Liljewalls får rita Nya Hovås!

Efter en första omgång valde Familjebostäder ut fem arkitektkontor som fick ta fram förslag i parallellt uppdrag och nu står det klart att det är FOJAB arkitekter och Liljewall som tillsammans får uppdraget att rita de 250 hyresrätterna på Uggleberget i Nya Hovås, Göteborg.

Anledningen till att man valt att gå vidare med två arkitektkontor är att man vill skapa stor variation vad gäller höjd, fasadmaterial, takvinklar och andra uttryck.

– Nya Hovås är området där vi vill sticka ut med både arkitektur och nytänkande kring smarta lösningar. Vårt bestånd i området skall upplevas som en helhet, men vi tycker ändå att husen kan ha olika uttryck, och de två förslagen kompletterar varandra väl, säger Micael Jansson, nybyggnadschef på Familjebostäder.

Första spadtaget beräknas till sommaren 2016 och vi ser fram emot att sätta igång med detta spännande uppdrag, tillsammans med Liljewall och Familjebostäder!

Om Nya Hovås:
Under de närmaste åren kommer en ny stadsdel växa fram endast en kvart från Göteborgs city. Visionen för Nya Hovås är en småskalig blandstad i världsklass som förenar stadens utbud av boende, service, skola, handel och kontor med parker och grönområden som ligger på promenadavstånd till havet. När allt står färdigt kommer Nya Hovås att omfatta runt 1300 bostäder, handel och kontorsytor om cirka 30.000 kvadratmeter som skapar drygt 900 arbetsplatser.