FOJAB kammade hem både Stadsbyggnadspriset i Malmö och Gröna Lansen

Under stadsbyggandets dag tilldelades Kontorshuset Dungen Stadsbyggnadspriset i Malmö samtidigt som flerbostadshusen Gjuteriet mottog Gröna Lansen. Arkitektkontoret bakom båda vinnarna är FOJAB.

Kontorshuset Dungen i Hyllie har både gestaltats och inretts av FOJAB och byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.

– Det är med stor glädje och tacksamhet jag, mina kollegor och vår uppdragsgivare Wihlborgs tar emot detta pris, säger Anders Eriksson Modin, ansvarig arkitekt på FOJAB. Han fortsätter:

– Samtidigt vill jag passa på att gratulera mina kollegor som ligger bakom Gjuteriet. Det är ett jättefint projekt som verkligen förtjänar att uppmärksammas på detta sätt.

Dungen ägs av fastighetsbolaget Wihlborgs, och huseras till stora delar av Tullverket. Gjuteriet, som består av tre flerbostadshus, ägs av fastighetsbolaget Vita Örn.

Juryns motivering – Stadsbyggnadspriset i Malmö:
”Med hög arkitektonisk kvalitet och med omsorg om detaljerna, bidrar kontorshuset Dungen på ett föredömligt sätt till platsen Hyllie. Byggnadens hjärta, det generösa, norrvända atriet, blir kvällstid en lysande fyr i Arenagatans förlängning. Trots hyresgästens krav på säkerhet upplevs byggnaden öppen och välkomnande. Dungen erbjuder en arbetsmiljö utöver det vanliga; träbeklädda gångbroar, golv av mossa och roterande (!) träd, som tar interiör och personal till nya höjder. Med ett brett hållbarhetsfokus, från energioptimering och medvetna materialval till skyltar som kan demonteras och återanvändas, lever projektet väl upp till sitt Miljöbyggnad Guld.”

Om Stadsbyggnadspriset i Malmö
Sedan 1982 delar Malmö stad årligen ut ett stadsbyggnadspris. Avsikten är att uppmärksamma värdefulla förbättringar av Malmös stads- och livsmiljö. Bedömningen grundar sig på arkitektonisk kvalitet, hållbarhet, funktion, nytänkande, process, påverkan och betydelse för staden.

Fakta om Dungen
Plats: Kv. Gimle 1, Hyllie, Malmö
Omfattning: 15 000 kvadratmeter, bruttoarea
Beställare: Wihlborgs
Ansvarig arkitekt: Anders Eriksson Modin, FOJAB
Ansvarig inredningsarkitekt: Lisa Mannheimer, FOJAB
Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Guld

Juryns motivering – Gröna Lansen:
”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”

Om Malmö stads pris Gröna Lansen
Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Fakta om Gjuteriet
Plats: Gjuteriet 23
Beställare: Vita Örn
Ansvarig arkitekt: Mattias Essner, FOJAB
Färdigställt år: 2019
Typ av projekt: Flerbostadshus med hyresrätter och butiker i bottenplan