FOJAB flyttar in i hundraårig trikåfabrik

Malmös anrika trikåfabrik från 1901 har blivit arkitektkontor. FOJAB renoverar i samarbete med Stena Fastigheter ett av de mest spännande kvarteren på Möllevången och flyttar nu själv in i en del av fabriken. Det blir också ett av Sveriges första klimatberäknade ombyggnadsprojekt.

I plankgolvet syns fortfarande spår efter de tunga stickmaskinerna. Ambitionen har varit att bevara karaktären både ut- och invändigt på den vackra fabriksbyggnaden från 1901. Planlösningen och de tekniska lösningarna har anpassats efter husets förutsättningar och så mycket material som möjligt har återbrukats.

– Vi håller nere de tekniska installationerna av respekt för byggnaden. Fönstren har återställts till sitt ursprungliga utseende, samtidigt som vi har lagt till en diskret innerbåge med solavskärmning, säger ansvarig arkitekt Kjell Adamsson.

Trikåfabriken blir, som testpilot åt IVL Svenska Miljöinstitutet, ett av de första ombyggnadsprojekten i Sverige att klimatberäknas. Både byggskede och drift inkluderas i beräkningen och även sociala aspekter beaktas.

Återbrukstanken går igen även i inredningen, berättar Lisa Mannheimer, ansvarig inredningsarkitekt. Skrivborden har kapats till passande storlek och fått nya – begagnade – stativ. Skivor från det egna förrådet har skickats till ett snickeri och förvandlats till lunchbord.

– FOJAB har också en fin palett av möbler som vi behåller, designklassiker som har följt med oss länge och som bär på en historia, säger Lisa Mannheimer.

FOJAB är ett av Sveriges ledande arkitektkontor med cirka 150 medarbetare och kontor i Malmö, Helsingborg och Stockholm. Drygt 100 personer har Malmökontoret som sin bas. Till ytan är det nya kontoret marginellt större än det gamla. Den stora skillnaden är fördelning av ytor. Nu får sociala ytor, mötesrum och projektrum större fokus, medan de personliga arbetsplatserna blir färre. Viktigt har också varit att kunna möta varierade behov, exempelvis göra om fiket till Arkitektursalong för besökare.

– För oss som arkitekter kommer renovering och utveckling av befintliga byggnader och miljöer att få ett allt större fokus. Att vi då själva sitter i en gammal fastighet känns viktigt och rätt, säger kontorschef Carl Kylberg. Det är också roligt att bli en del av den kreativa anda som länge varit kvarterets signum, som vi vill bygga vidare på.