FOJAB bidrar till bevarandet av betydelsefulla byggnader i Sverige

Statens fastighetsverk har i uppdrag att bevara och utveckla Sveriges kulturarv genom förvaltning av 3000 byggnader och stora markområden i Sverige. Tillsammans berättar husen och marken vårt lands historia och ambitionen är att göra denna historia levande och intressant.

För att vårda och bevara vårt kulturarv utser Statens fastighetsverk hus- och slottsarkitekter. Dessa är dedikerade uppgiften under en längre tidsperiod, vilket säkerställer långsiktighet och kontinuitet.

Arkitekter från FOJAB har blivit utsedda till hus- och slottsarkitekter samt generalkonsulter till flera värdefulla byggnader i Sverige, och bidrar på så sätt till det viktiga bevarande av vårt gemensamma kulturarv.

Andreas Blomberg, arkitekt SAR/MSA på FOJAB, har utsetts till husarkitekt och generalkonsult för Lunds universitets historiska huvudbyggnader, som alla ligger kring universitetsplatsen. Dessa byggnader är viktiga för staden Lund och centrala för universitetets identitet och verksamhet. Det rör sig om följande byggnader:

Universitetshuset
Huvudbyggnad och universitetets ”hjärta”.
Palaestra
Inrymmer föreläsnings- och musiksal.
Kungshuset
Universitetsområdets första hus, byggdes redan i slutet på 1500-talet.
Historiska muséet
Södra Sveriges största arkeologiska museum.

Uppdraget är att hjälpa Statens fastighetsverk att sköta om, ta ansvar för och utveckla Lunds universitetsbyggnader tillsammans med hyresgästen Lunds universitet under den specifika perioden.

– Som arkitekt och Lundabo är detta ett mycket speciellt och spännande uppdrag. Jag tar vid efter ett utmärkt arbete av mina föregångare och ser fram emot att få fortsätta förvalta och utveckla dessa unika byggnader för Lunds universitets framtida verksamhet, säger Andreas Blomberg, arkitekt på FOJAB och numera generalkonsult för universitetshusen.

FOJAB har utvecklat kompetensområdet byggnadsvård och har flera specialister internt. Arkitektkollegan Mattias Hedberg Ek är sedan ett antal år generalkonsult och slottsarkitekt för Bäckaskogs slott och kungsgård samt husarkitekt för Residenset i Kristianstad.

På Bäckaskogs slott har flera underhålls- och renoveringsarbeten genomförts, framförallt kopplat till hotellverksamheten. Inom det kommande året planeras åtgärder i park- och trädgårdsmiljöerna, bland annat plantering av träd som ska återskapa en tidigare rad av träd.

Husarkitektens arbete på Residenset i Kristianstad har främst fokuserats på att omställa residensets inre, tillgänglighetsanpassning samt att restaurera huvudbyggnadens fasader. En anpassning av trädgårdsanläggningen planeras liksom en föryngring av växt- och trädbeståndet.

– Just nu råder en diskussion och debatt där det ibland förs fram åsikter som hävdar att arkitektkåren enbart ritar kostnadseffektiva lådor. Att som arkitekt få vara en del av bevarandet av Sveriges unika kulturarv vittnar om motsatsen, avslutar Mattias Hedberg Ek.

 

För ytterligare information:
Andreas Blomberg
andreas.blomberg@fojab.se
+46 705 – 32 57 00

Mattias Hedberg Ek
mattias.hedberg-ek@​fojab.se
+46 702 – 18 43 32

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57