FOJAB bakom utformningen av Länsförsäkringar Skånes nya Kundmötesplatser

FOJAB fick förtroendet att utforma Länsförsäkringar Skånes nya kundmötesplatser. Uppdraget har inneburit ett helhetsåtagande med konceptutveckling och projektering av inredning och ombyggnad. Det nya konceptet, baserat på Länsförsäkringars kärnvärden, har implementerats på tre nya kundmötesplatser i Malmö City, Malmö Hyllie och Helsingborg. Samtliga invigs för allmänheten i dagarna.

– FOJAB skapar mervärden, säger Staffan Hellberg, projektledare och fastighetschef på Länsförsäkringar Skåne. När vi nu öppnar våra nya kundmötesplatser ser vi resultatet av ett fruktbart samarbete med FOJAB. I vårt projektarbete var FOJAB en part som tolkade vår företagskultur och våra behov, och skapade en mötesplats som kännetecknas av funktionalitet och god design. Det handlar inte enbart om att skapa och inreda rum. Vi ser också detta som ett kraftfullt verktyg att bygga vårt varumärke.

Länsförsäkringar erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Bakgrunden till satsningen är Länsförsäkringar Skånes önskan att komma närmare kunden, inte bara i digitala media utan också på fysiska mötesplatser belägna centralt och lättillgängligt. Här ska man som kund ges möjlighet till kvalificerad rådgivning i en avslappnad och trygg miljö, men också hjälp med enklare ärenden.

– Vi är glada över att få vara en aktiv part i en offensiv satsning som denna, säger Viveca Rosencrantz, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB. Arkitektur och inredning har en kraftfull verkan i kommunikationen med såväl kunder som medarbetare. Vi ser idag en utveckling där alltfler företag satsar på design som ett sätt att komma närmre kunden och fördjupa dialogen. Det är en förmån att få förtroendet att arbeta med Länsförsäkringar som ligger i framkant här.

FOJAB anlitades för ett och ett halvt år sedan. Kundmötesplatsernas utformning har växt fram i en process av bland annat benchmark, workshops med medarbetare och analys av varumärket. De tre kundmötesplatser som nu invigs har varit föremål för en genomarbetad inredningsprojektering. Lokalerna för Kundmötesplats Malmö City, vid Anna Lindhs Plats, och Kundmötesplats  Helsingborg, belägen på Sundstorget har båda genomgått en omfattande ombyggnad.