FOJAB arkitekter vinner markanvisningstävling i Pålsjö tillsammans med Åstorps Byggnads AB

Ett småskaligt och vackert boende med fokus på grönska och god livskvalitet. FOJAB ritar bostäder på tomten Mässhaken 1 i Pålsjö, Helsingborg, tillsammans med Åstorps Byggnads AB efter vinst i utlyst markanvisningstävling.

Planområdet är beläget mellan två vackra grönskande områden cirka tre kilometer norr om Helsingborgs stadskärna med närhet till Mariastaden, Pålsjö skog och Pålsjö kyrkogård.

Förslaget tar utgångspunkt i det grönskande området där den attraktiva utsikten och kvällsljuset i väst har varit ett fokus vid gestaltningen. Målet har varit att skapa ett småskaligt boende med bra kvaliteter som erbjuder både privata och gemensamma uteplatser.

– Vi tror på en småskalighet med god livskvalitet där de boende känner stark granntillhörighet och gemenskap, men ändå har möjlighet att dra sig tillbaka till sin privata zon. Här har vi fångat upp nyckelord i stadens livskvalitetsprogram som vi har jobbat in i vårt förslag, säger Rebecca Saaby Mehlum, ansvarig arkitekt.

Bostadshuset är ett vitputsat stenhus med totalt 12 bostadsrätter, varav 4 marklägenheter och 8 radhus i 2,5 plan. Den vita putsen skapar en lugn bas där gröna trädgårdar och träribbor får omringa byggnaden, och på så vis knyta an till de omkringliggande grönområdena. Mot gatan anläggs en gemensam trädgård för de boende, vilket skapar ett trevligt grönt bemötande vid ankomst.

– En gemensam trädgård skapar en stark granntillhörighet och en mötesplats där man kan leka och umgås. Här vill vi uppmuntra till initiativ och aktiviteter genom att arbeta med enkla element så som plats för att kunna duka långbord, eldfat, odlingslådor, gräsmatta för kubbmatch, avslutar Rebecca.

Arbetsgruppen på FOJAB består av Rebecca Saaby Mehlum, Staffan Premmert och Jennie Tyrberg.