FOJAB arkitekter vinnare i tävling om nya bostäder i Ängelholm

Efter en arkitekttävling har FOJAB fått i uppdrag av Melin Förvaltning att gestalta ett helt nytt kvarter på det gamla sockerbruksområdet i Ängelholm. Kvarteret omfattar cirka 110 lägenheter med närhet till både stationen, havet och staden. Byggstart för de nya bostadshusen planeras till 2019.

Förslaget möter upp visionen för Ängelholms stationsområde om ett attraktivt bostadsområde med förbättrade kopplingar mellan stad och hav. Kvarterets tydliga målpunkter är stationen, havet och staden och kvartersstrukturen öppnar upp sig mot dessa. Småskalighet och småstadslivets fördelar avspeglar sig tydligt i förslaget.

– Vårt förslag ”Kvartett” tar avstamp i det bästa från den traditionella kvarterstrukturen och punkthuset. Resultatet blev en hybrid – två olika hustyper med triangulär planform som omges av grönska och byggs kring en gemensam gård. Vi ville skapa ett livfullt kvarter med gårdar och rum för det sociala livet, säger Ulrika Sellin, arkitekt på FOJAB.

– FOJAB har åstadkommit ett tilltalande och nytänkande förslag på hur man utnyttjar värdefull markyta på bästa sätt, säger Håkan Svensson, VD på Melin Förvaltning.

Husvolymerna varierar på mellan fem och åtta våningar och byggs kring en upplyft gemensam innergård, som erbjuder platser för odling, växthus och lek. Husen är av tegel och knyter an arkitektoniskt till den äldre bebyggelsen på sockerbruksområdet och bidrar till att ge byggnaderna ökad värdighet och beständighet. Lägenheterna får öppna planlösningar och de flesta har balkong eller terrass. De stora husen har generösa ”balkongrum” mot söder och väster.

Arkitekturen präglas av enkelhet och tydlighet med en naturlig variation, då byggnaderna uppfattas på helt olika sätt beroende på från vilket håll de betraktas. Trots den öppna kvartersformen finns en tydlig struktur med privata och offentliga rum.

FOJABs arkitektteam har bestått av Ulrika Sellin, uppdragsansvarig, Nina Torstensson, gestaltningsansvarig och Catharina Hansson, medverkande.