FOJAB arkitekter vidare i parallellt uppdrag i Västra Hamnen, Malmö

FOJAB arkitekter arbetar nu vidare utifrån ett parallellt uppdrag med att rita 160 nya bostäder på ett strategiskt läge i Dockplatsen i Västra hamnen. Här kommer två slanka byggnadskroppar med 17 respektive 25 våningar att resa sig, och erbjuda utsikt för de boende över hav och stad. Det blir ett urbant, citynära boende med ett brett serviceutbud.

Det är tomtägaren Wihlborgs i samarbete med JM och Stadsbyggnadskontoret som utifrån det parallella uppdraget har valt att jobba vidare med FOJAB arkitekter för att rita ett nytt bostadshus vid Dockplatsen i Västra hamnen. Planen är en byggnad med en bas på fem våningar ur vilken två slanka byggnadskroppar med 17 respektive 25 våningar reser sig.

Byggnadens form och höjder relaterar till platsens omgivningar; I öster ligger hamnbassängen och där är byggnaden som högst. Mot Dockplatsen och gästhamnen trappas byggnaden ner något, för att ansluta med fem våningar mot kringliggande byggnader och Isbergs gata, vilket är lägre än kringliggande byggnader. De två avsmalnande tornen kommer att vara karaktäristiska för huset, ge vacker utsikt från samtliga lägenheter och minimalt med skugga på Dockplatsen.

– För oss har det varit viktigt att skapa ett hus med en stark karaktär och form, som är sprungen ur platsen, med kopplingar till bland annat Kockums industrihistoria. Vi är säkra på att det kommer bli en nod och ett riktmärke för området, säger Joachim Lundqvist, Arkitekturchef på FOJAB arkitekter.

Planen är att klä huset och de två tornen med en vädertålig och robust utsida, där hela huskroppen utgörs av balkonger. Det blir totalt 160 bostäder i huset och på basens tak anläggs en trädgård som är gemensamma för de boende. I och med ett tacksamt sydvästläge skapas här en solhylla med mycket lä och ett grönskande landskap.

På den nedersta våningen i byggnadens bas finns publika utrymmen för service, butiker och restauranger. Ett atrium som nås från alla kommersiella lokaler blir byggnadens hjärta och samlingspunkt. Atriet utgör en nod i det promenadstråk som går från Klaffbron via hamnbassängens kant och diagonalt genom den nya byggnaden för att sluta vid Dockplatsen.

FOJAB arkitekters projektteam består av Joachim Lundquist, Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Ida Stavenow och Johan Paju. Just nu pågår Malmö stads detaljplanarbete, och byggstart beräknas bli tidigast under 2018.