FOJAB arkitekter ritar nytt kontorshus när Malmö centrum expanderar

FOJAB arkitekter har, på uppdrag av Jernhusen, utformat ett nytt kontorshus kallat Foajén. Det ligger i Södra Nyhamnen i Malmö, ett område som genomgår en spännande utveckling. Namnet Foajén återspeglar ett gemensamt entrérum som sträcker sig upp genom byggnadens inre, och blir en koppling mellan stationsområdet och de gröna takterrasserna, som erbjuder utsikt över hela Malmö. Här står man också i foajén till omvärlden. Bara ett stenkast bort finns utmärkta förbindelser till hela Öresundsregionen och resten av landet.

Foajén är en tidig hörnsten i Jernhusens ambition att bygga en urban och hållbar stadsdel, som växer samman med Malmö Central, och utgör ett nytt levande centrum. Med sin placering strax norr om Centralen blir Foajén en ny entré till Carlsgatan och hela stationsområdet.

Husets interiör är utformad som ett välkomnande vardagsrum och en öppen mötesplats. Via en generös trappa nås företagens kontorsarbetsplatser. Kontoren kan skräddarsys efter hyresgästernas behov. Här finns möjlighet till enskilda kontor eller aktivitetsbaserade kontorslösningar med en variation i storlek och typer av rum.

De olika våningsplanen, liksom de breda trapporna däremellan, innehåller öppna utrymmen som ger plats för spontana möten. Uppe på taket finns en gemensam takpark, medan de översta kontoren ges varsin grönskande terrass med gräs, träd och bladväxter.

– Foajén är en byggnad som ger starka inre upplevelser. Det är en miljö som fungerar socialt med möten och dialog, men även när du behöver tystnad och lugn, säger Charlotte Kristensson, projektansvarig på FOJAB arkitekter.

Den 14 000 kvm stora byggnaden miljöklassas som BREEAM Outstanding. Sommaren 2018 beräknas Foajén vara klar för inflyttning.

Foajéns webbplats