FOJAB arkitekter öppnar ännu ett kontor

Nu finns FOJAB arkitekter även i Helsingborg. Det nya kontoret har sina lokaler på Drottninggatan mitt i centrum.

Vi har ett flertal gånger under årens lopp diskuterat möjligheten att etablera oss i Helsingborgsregionen. Vi uppfattar att det, trots närheten till Malmö, är en egen marknad med stor potential, säger Cecilia Pering, VD på FOJAB arkitekter. Därför är vi mycket glada över att detta nu är verklighet med en grupp erfarna och kvalificerade nya medarbetare.

Arbetet på kontoret i Helsingborg leds av arkitekt Staffan Premmert. Staffan kommer närmast från Sweco Architects.

Han och kollegorna har tillsammans en gedigen och bred erfarenhet inom flera sektorer.

Redan från start har vi nya spännande uppdrag inom bostad, kontor och handel, säger Staffan Premmert, och vi räknar med att expandera under de kommande åren. Vår lokalkännedom och kundkontakter i kombination med FOJAB arkitekters specialistresurser och breda kompetens innebär ett starkt erbjudande till marknaden.