FOJAB arkitekter och MAX IV vinnare av Skånes Arkitekturpris 2016

Region Skåne delar varje år ut Skånes Arkitekturpris för att uppmärksamma och premiera god byggd miljö i Skåne. Vinnare av årets pris blev synkrontronljusanläggningen MAX IV. Det innebär att vi på FOJAB arkitekter delar priset och äran med Snøhetta, som agerat landskapsarkitekt, och byggherren Fastighets AB ML4.

MAX IV var ett av tre nominerade skånska objekt i tävlingen som avgjordes vid evenemanget Kreativa Skåne på Palladium i Malmö den 11 november. Övriga nominerade var Bruksgården i Höganäs och Stadsparksentrén i Helsingborg. Juryn lyfte bland annat fram anläggningens betydelse som viktigt landmärke och att gestaltningen skapat en produktiv plats för samverkan mellan människor från hela världen.

”Vi är mycket stolta och glada över att stå som vinnare av Skånes Arkitekturpris 2016. MAX IV har varit ett av våra största projekt under de senaste åren. Många av oss har arbetat med projektet under flera år och vi kan nu stolt konstatera att anläggningen har blivit ett landmärke i regionen. Priset är ytterligare en bekräftelse på det hårda och dedikerade arbete vår projektgrupp lagt ner för att skapa MAX IV” säger Daniel Nord, VD på FOJAB arkitekter.

Projektet har pågått under 6 års tid, 2010-2016, och involverat totalt 17 av företagets arkitekter och ingenjörer under årens gång. Greger Dahlström har varit gestaltningsansvarig arkitekt och Janis Kursis har haft rollen som uppdragsansvarig arkitekt. Byggnaden har tidigare tilldelats MIPIM Awards Best Futura Project och Årets Miljöpris vid Betonggalan 2015. MAX IV stod klart för invigning i juni 2016.

Juryns motivering:
”Skånes arkitekturpris 2016 går till MaxIV-laboratoriet i Lund för en formmässigt stark byggnad och ett innovativt landskap. Samverkan mellan byggnadens ikoniska form och landskapets stringenta kurvatur bidrar till att överbrygga skalförskjutningen mellan det storskaliga motorvägslandskapet och det framväxande forskningsområdet. Trots sin stränga form, monumentala skala och industriella prägel lyckas arkitekterna skapa överraskande många mänskliga kvaliteter, interiört såväl som exteriört. Juryn menar att anläggningen har alla förutsättningar att bli ett viktigt landmärke i en framväxande kunskapsregion men än viktigare att gestaltningen skapat en produktiv plats där framtidens förutsättningar formas genom samverkan mellan människor från hela världen.”

Under 2016 blev byggnaden dessutom godkänd och certifierad av BRE för post construction (färdig byggnad) gällande BREEAM-SE. BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE (Building Research Establishment). Det är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och har använts för att certifiera över 500 000 byggnader i Europa. BREEAM-SE är den svenska versionen av systemet. MAX IV:s resultat landade på 86,5% med betyget “Outstanding”.

Läs mer om MAX IV