FOJAB arkitekter och ICA vinnare i tävlingen om framtidsstadsdelen Brunnshögs centrum

FOJAB arkitekter står tillsammans med ICA Fastigheter som vinnare i markanvisningstävlingen i Brunnshög. Uppdraget var att utforma ett centralt beläget handelskvarter med en stor dagligvaruhandel i kombination med bostäder och service. Projektet kommer att vara hjärtpunkten för de 40 000 personer som ska bo eller arbeta i den nya stadsdel som växer fram i nordöstra Lund.

Juryn lyfter fram det vinnande förslagets starka arkitektoniska gestaltning och de goda hållbarhetslösningarna, såväl miljömässigt som socialt. Ur juryns motivering:

”Förslaget är mycket genomarbetat och samspelar väl med den tilltänkta omgivningen. Det är ett tydligt och robust storkvarter med starka innerstadskvaliteter där dagligvarubutiken i bottenvåningen används som en resurs för att förstärka boendekvaliteterna. ” ”Tävlingsförslaget är ett traditionellt storkvarter i ny dräkt, som är tydligt, elegant och mycket väl genomarbetat. Juryn bedömer det även som mycket genomförbart.”

Uppgiften var att skapa framtidens blandstadskvarter i Lunds nya stadsdel Brunnshög, som ska ligga i anslutning till forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Pontus Tebäck, som är ansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter, lyfter fram några punkter som varit ledstjärnor i arbetet med förslaget:

  • Den goda jorden
  • Dagligvarubutik med saluhallskänsla
  • Ett multifunktionellt kvarter
  • Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet

I förslaget finns en mix av funktioner med en stor dagligvarubutik med saluhallskaraktär, post, spel, apotek och deli med uteservering. Här finns också restaurang, optiker, frisör, cykelverkstad, gym, lokaler för tandläkare, sjukgymnast och vaccination. Därtill ett LSS-boende, ett stort antal hyreslägenheter i olika storlekar och bostadsrätter i form av stadsradhus i tre plan.

Ambitionen är att allt som växer på den stora innergården ska vara ätligt, liksom i det generöst tilltagna växthuset/saluhallen i matbutiken. Tanken är också att allt ska odlas i den jord som idag finns på platsen.

— Vi tänker oss en byggnad, ett kvarter, som blir en självklar samlingspunkt i hjärtat av Lunds framtidsstadsdel Brunnshög. Byggnadens bottenvåning ska vara en fortsättning på stadsdelens nya torg precis norr om tävlingskvarteret, säger Pontus Tebäck. Arkitekturen blir karaktärsfull och formstark med stor variation i uttryck inom en sammanhållen palett av kvalitativa material som tegel, cortenstål och grönska på fasader, gårdar och tak.

Tävlingsförslaget kommer nu att ligga till grund för en ny detaljplan för fastigheten. Om det arbetet går som planerat kommer kvarteret att börja byggas tidigast 2017 för att vara klart 2019-2020.