FOJAB AB och FOJAB arkitekter AB fusioneras

FOJAB arkitekter beslutade under hösten 2016 att genomföra en fusion mellan moderbolaget FOJAB AB och dotterbolaget FOJAB arkitekter AB.

Fusionen har nu genomförts vilket innebär att alla anställda och alla åtaganden i FOJAB arkitekter AB övertas på helt oförändrade villkor av moderbolaget. Moderbolaget FOJAB AB namnändras till FOJAB arkitekter AB och organisationsnumret förblir 556689-6980. VD för bolaget är Daniel Nord.

För dig som kund innebär fusionen ingen större skillnad. Nya projektavtal skrivs mot det nya organisationsnumret. Våra befintliga projektavtal förändras ej. Du behåller samma kontaktpersoner på FOJAB arkitekter som tidigare.

Sammanslagningen innebär att vi kan förenkla och effektivisera organisationen internt vilket leder till en tydligare och mer transparent organisation. Detta för att vi ska kunna fokusera på våra ambitioner att skapa högkvalitativ arkitektur som har ett värde över tid för våra beställare.

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig till din kontaktperson på FOJAB arkitekter eller direkt till VD Daniel Nord.

Med vänlig hälsning,
Daniel Nord, VD för FOJAB arkitekter AB