Ett lyckat samarbete mellan konst och arkitektur

Edvin Bylander är arkitekt på FOJAB arkitekter och har samarbetat med konstnären David Svensson sedan 2012. Tillsammans har de arbetat med bland annat konstverk till Citybanan i Stockholm, Nya Karolinska sjukhuset i Solna samt sjukhuset i Angered. Deras första projekt är Citybanans station Odenplan som invigdes i juli.

Edvin och Davids samarbete grundar sig i en gemensam förståelse för konstens relation till det arkitektoniska uttrycket. Många av Davids konstverk rör sig i det offentliga rummet och han identifierade tidigt ett behov av att hitta en arkitekt som kunde hjälpa till med ritningar och visualiseringar.

– Vi arbetar väldigt bra tillsammans och har hittat en arbetsprocess som fungerar. Edvin hjälper till att ge förståelse för rumslighet och skala, säger David Svensson.

Konstverket ”Life Line” som pryder rulltrappsrummet på station Odenplan i Stockholm är ett 350 kvadratmeter stort ljusverk inspirerat av Davids son Isaks hjärtslag.

– För Citybanans station vid Odenplan har jag strävat efter att utveckla ett konstverk med en tydlig identitet och en påtaglig närvaro, detta i samklang med stationens arkitektoniska rumslighet och funktion. Verket tar sin utgångspunkt i min son Isaks puls innan födseln sommaren 2012. De lysande linjerna som visar barnets puls blir här en metafor för livet. En tågstation ser jag som en stads puls och dess liv, så det blir också en fin metafor, fortsätter David.

– Det är ett unikt konstverk och ett otroligt spännande projekt. David hade en klar idé om hur han ville utforma konstverket. Jag har sedan arbetat med att modifiera in konsten i en rumslighet, i detta fall ett 400 kvm stort bergrum, säger Edvin Bylander.

En utmaning med konstverket har varit att hantera komplexiteten och göra det byggbart. Edvin har samordnat med citybanans arkitekt, som bland annat har tillhandahållit en 3D-scanning av hela bergrummet.

– På FOJAB har vi en speciell kompetens att hantera denna typ av komplexitet. Vi arbetar med digital design och utifrån en 3D-modell av rummet gör vi det i en rumslig skala. Vi fokuserar på hur det ska realiseras och förhåller sig till arkitekturen runt omkring, säger Edvin.

David och Edvin förespråkar vikten av att integrera konsten och skapa en helhet i gestaltningen. De har en vilja att arbeta med större projekt tillsammans, där man i ett tidigt skede kan arbeta integrerat med konst och arkitektur. David framhåller också att konsten måste komma in i byggprocessen och arbetet så tidigt som möjligt. Alltför ofta kommer konstnären in i bilden först när byggnaden väl är klar. De båda är överens om konstens viktiga roll vid gestaltning av offentliga rum idag.

– Konst integrerad med arkitektur kommer vi bara att se mer av. Offentlig konst kan bidra till att skapa ny spännande arkitektur och platser man vill stanna på. Platsen ges en identitet med innehåll och betydelse, avslutar David.