En grön idrottsoas växer fram

Nu har Kristianstadborna en aktivare livsstil inom räckhåll. Med byggstart redan i höst växer Idrottsområde Söder fram i anslutning till Kristianstad Arena. Planen är att sparka första bollen i mars 2018.

FOJAB arkitekter har gjort konceptarbetet för hela området och går nu vidare med bygghandlingar. Den nya fotbollsarenan, med 1200 läktarplatser, uppfyller kraven för fotboll och amerikansk fotboll på elitnivå. Dessutom omklädning, kiosker och VIP-restaurang, nya och upprustade träningsplaner, upprustad friidrottsanläggning och nya tennisbanor.

Kristianstad Arena stod klar 2010 men idrottsplatsen som helhet var gammal och sliten. Söder om denna låg ett nergånget industriområde. När man nu rivit och inbegriper även den ytan i planen, bildas en fin koppling till Björket – ett härligt grönområde med löpslingor.

Fotbollsläktaren är huvudbyggnad i projektet. Den kommer att stå med en tung bas i rå betong i bottenvåningen, med lokaler för spelare och funktionärer. Plan två och tre kontrasterar med en lätt karaktär och är avsedda för publiken.

Arkitekt Rebecca Saaby Mehlum är ansvarig för utformningen.

Det här kommer att bli en fantastisk grönskande oas för idrott och rekreation. Genom en områdesanalys har vi dragit upp linjer och stråk som skapar en infrastruktur och leder både publik, spelare och vanliga motionärer rätt. På FOJAB arkitekter har vi både kompetensen och lusten att jobba i hela skalan, från den övergripande nivån till utformningen av de enskilda delarna. Vi har ofta det förtroendet från våra uppdragsgivare, och det skapar en speciell kvalitet i projekten, som man upplever när de tas i bruk och möter vardagslivet i staden.

I FOJAB arkitekters arkitektteam ingår Rebecca Saaby Mehlum, Viveka Nordh och Staffan Premmert.
Projektet är en totalentreprenad med partnering, där uppdragsgivaren Kristianstad Kommun, entreprenören NCC, brukare samt driftorganisation bidrar med sina erfarenheter och är med och utformar projektet.