Dragörkajen

De parallella uppdragen för Dragörkajen är klara. Bedömningsgruppen förordar att FOJAB anlitas för att ytterligare utveckla sitt förslag i samarbete med Malmö stad och byggherrarna.