Digital gestaltning utmanar praktiskt plåthantverk

FOJAB arkitekter har under hösten påbörjat ett plåtvikningsprojekt i tätt samarbete med plåtslageriföretaget Plåtexpressen. De undersöker hur komplex form och geometri kan uppstå som resultat av digitala gestaltnings- och tillverkningsprocesser.

Teamet från FOJAB arkitekter, bestående av Petra Jenning, Edvin Bylander och Elise Lindahl, vill utmana den rådande arkitekturprocessen och gängse tillvägagångssätt. De rör sig bort från standardiserade system och produkter mot det unika och hantverksmässiga:

– Detta öppnar upp för ny och spännande arkitektur, samtidigt som vi använder oss av enkla och lättillgängliga material på ett resurssnålt sätt. Vi arbetar mer direkt i relation till både material och form, så att vi kontinuerligt kan kontrollera och påverka resultatet. Förhållandet mellan arkitekt och tillverkare har förändrats så att vi inte längre kommunicerar färdig form. I stället levererar vi ett mönster, ett set med instruktioner, som utförda kommer att resultera i önskad form.

Plåten har valts eftersom det är ett material med många möjligheter till variation, uttryck och användningsområden.

– I det här projektet ville vi undersöka hur skivmaterial beter sig när de viks längs en linje med kurvatur. Den kurvade vikningen får materialet att öka sin performativitet, både i form av strukturell stabilitet och visuellt uttryck, säger Petra Jenning. En grundförutsättning var att materialet skulle gå att bocka genom att endast applicera kraft. När vi skulle göra fullskaletester kändes därför plåten som ett självklart val.

I samarbetet med Plåtexpressen utforskar teamet på FOJAB arkitekter en integrerad gestaltnings- och produktionsprocess som sträcker sig bortom standardiserade produkter och komponenter.

– Vi ser en stor potential i utvecklingen framöver när det gäller tillverkningsprocesser, resurseffektivitet och hållbarhet. Det gäller att hitta arbetssätt och processer där vi kan koppla våra digitala verktyg närmre den faktiska produktionen, säger Petra Jenning.

Projektet bedrivs inom FOJAB arkitekters kompetensområde Computational Design, som leds av Petra Jenning. På PLÅT16 presenteras plåtvikningsprojektet av Petra Jenning, Edvin Bylander och Elise Lindahl.