”De här bostäderna saknar motstycke i hela Skåne”

En radhuslänga utöver det vanliga. FOJAB vann uppdraget att rita sju exklusiva bostäder åt CA Fastigheter intill en nyanlagd kanal i Lomma.
– Vi har gjort en modern och optimerad tolkning av den gamla stora villan, säger Mikael Pettersson, ansvarig arkitekt på FOJAB
.

Försäljningen har startat för Trident Row – sex radhus och ett friliggande hus som byggs i utkanten av Lomma hamn. Det är en plats rik på kontraster mellan bebyggelse och natur, land och vatten, nytt och gammalt. Husen har formgivits för att maximera platsens kvaliteter, fint förankrade i Lommas historia.

– FOJABs förslag i de parallella uppdragen golvade oss verkligen! Projektet är extremt välritat och genomtänkt utifrån platsens förutsättningar. Jag vågar påstå att de här sju bostäderna saknar motstycke i hela Skåne, säger Remus Cismas, regionansvarig för CA Fastigheter i Skåne.

Upplevelsen av rymd har varit vägledande för utformningen. Bostäderna uppfattas inte som radhus, utan som fristående hus med ljus från alla väderstreck, långa siktlinjer mot omgivningarna och fri passage från gatan till trädgården och ner till den egna båtbryggan vid kanalen som ansluter till Höje å.

– Vi har arbetat med volymernas placering och fasadöppningar så att man kan röra sig i och runt huset och få villakänslans rymlighet och avskildhet. Och bästa möjliga ljusförhållanden från morgon till kväll, både inomhus och utomhus, säger arkitekt Mikael Pettersson.

Materialval och detaljering hämtar inspiration från platsens äldre historia och Lomma som tegelbruksort, snarare än från den nyare bebyggelsen i den närliggande hamnen. De vackert hantverksmässigt murade tegelfasaderna i olika gula nyanser relaterar till gatuhusen inne i centrum. Spröjsade fönster för tankarna till gamla fabriksbyggnader.

– Trident Row är exklusivt i skala och volymhantering, men samtidigt lågmält och äkta med en koppling till det gamla. Det kommer att bli en värdig representant för kommunen, säger Mikael Pettersson.

Byggnationen förväntas påbörjas mot slutet av året, och det förväntas ta cirka 18 månader att färdigställa villorna och den tillhörande kanalen.