Dark Light Poetry – hur lite är nog?

Ljusinstallationer på Övedskloster 4-5 november kl 18-21 / 17-21. Lägg dagens brus åt sidan och följ med på en vandring, där dina tankar och känslor får plats. Där du hittar ljuset i mörkret. Där det sköra inte går sönder. Där tiden står stilla fast klockan går. I Dark Light Poetry vill vi utforska skönheten i det lågmälda.

Arkitekt Viveca Rosencrantz, FOJABlab, har tillsammans med en grupp konstnärer, designers och belysningsentreprenörer skapat ett event som lyfter frågan om hållbart ljus – hur lite är nog?

Det mänskliga ögat är fantastiskt. En månljus natt finner du din väg med bara en tiondels lux. Men du kan ändå se i solens starka ljus som är 100 000 lux. Där ljuset är i balans och inte bländar ser vi varandra.

Växter, djur och människor är beroende av den cykliska rytmen av ljus och mörker för upprätthålla livsnödvändiga funktioner som reproduktion, näringsupptag och sömn. När det aldrig är mörkt rubbas vår naturliga dygnsrytm och vi blir sjuka.

Ny teknik och stora investeringar har gett oss energisnåla ljuskällor, men vi belyser mer än någonsin. Många människor i urbana miljöer ser aldrig stjärnhimlen. Men den mest hållbara lampan är den som aldrig behövde tillverkas.

Det kallas the Rebound Effect, när de förväntade vinsterna med teknikutveckling i syfte att effektivisera resursanvändning, blir mindre eller helt uteblir, för att vi ändrar vårt beteende. Är en hållbar livsstil bara en plikt och en begränsning av vår frihet? Eller finns det en livskvalitet, en estetik i att avstå, att reducera, att hinna med, räcka till? I att skapa plats för reflektion, eftertanke och möten.

Varmt välkommen till Dark Light Poetry som ställer dig frågan – Hur lite är nog?

Dark Light Poetry anordnas av Sydljus i samarbete med Övedskloster och är en del av arrangemanget Österlen Lyser. Aktuell info och karta finns på Facebooksidan Dark Light Poetry.