Charlotte Kristensson talare på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”

Charlotte Kristensson är arkitekt och ansvarig för kunskapsmiljöer på FOJAB arkitekter. Den 18-19 oktober talar hon på konferensen ”Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017”. Temat är strategisk planering av hållbara skol- och förskolemiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan.

I Lunds kommun har man tagit fram en ny standard och program som ska gälla för samtliga nya grundskolor i kommunen. Charlotte berättar om ett gediget arbete med funktionsprogram där man bland annat har tagit fram nya beräkningsmodeller baserade på läroplanen. Hon berättar också om hur man har arbetat med deltagarprocesser för att skapa inflytande och delaktighet kring utformningen av kommunens nya grundskolor.

Läs mer om konferensen