Cecilia Pering är ny ordförande för Sustainable Business Hub AB

Cecilia Pering är sedan några månader tillbaka ny ordförande för Sustainable Business Hub AB. Nätverket verkar för att stärka konkurrenskraften för svensk miljöteknik och stimulera utvecklingen av hållbara samhällen.

Nätverket samlar över 100 medlemmar från näringsliv, offentlig sektor och akademi med tekniska lösningar såväl som ambitioner för ett mer hållbart samhälle. Sustainable Business Hub ger medlemmarna en plattform där innovation, utveckling och affärer för hållbara lösningar genomförs. Genom att koppla samman städernas utmaningar med akademin och näringslivets lösningar bidrar nätverket till att driva utvecklingen av hållbara samhällen framåt.

Cecilia är arkitekt på FOJAB arkitekter med lång erfarenhet som uppdragsansvarig för stora arkitektuppdrag. Hon har tidigare varit VD för FOJAB och är numera verksam som Senior Partner med inriktning mot strategiska ledningsfrågor.

– Jag är glad över förtroendet och ser fram emot att få ta del av det innovationsarbete som pågår i regionen. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter och stötta intressanta projekt inom hållbar utveckling, säger Cecilia Pering.