Cecilia Jarlöv vinner pris för unik gång- och cykeltunnel i Uppsala

Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt på FOJAB arkitekter, har vunnit UNT:s (Upsala Nya Tidning) Stadsmiljöpris i Uppsala. Priset har delats ut för gestaltningen av den nya gång- och cykeltunneln under Fyrislundsgatan i Uppsala. Cecilia delar priset med hela projektgruppen som bidragit till tunnelns unika utformning.

Cecilia Jarlöv var ansvarig för gestaltningen av tunneln under tidigare anställning på Tema. Den ljusa och generösa tunneln som är hela 33 meter lång och 10 meter bred, har glasväggar som är smyckade med konstnären Fideli Sundqvists verk ”Pappersresan”. Verket består av klippt papperskonst som sedan fotograferats. Fotona är monterade bakom glaset och belysta bakifrån. Det skapar en speciell upplevelse, särskilt kvällstid då de färgstarka konstverken sticker ut i mörkret. Halvvägs i tunneln finns en lanternin som släpper in dagsljus och ljussättningen, förutom ljuset bakom glasväggen, är gjord så att den förstärker upplevelsen av dagsljus.

– Jag arbetar konstant för att få in konst och konstnärer i det offentliga rummet. Det berikar på ett sätt som få andra insatser kan. Samtidigt är det inte alltid helt lätt, då offentliga platser ofta prioriteras ned. Att vinna UNT:s Stadsmiljöpris är ett erkännande att det är värt att lägga omsorg om platser som denna, en gång- och cykeltunnel i stadskärnans periferi, som oftast behandlas styvmoderligt. Jag är oerhört stolt över priset som jag delar med en fantastisk projektgrupp, säger Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt och prisvinnare.

Den övriga projektgruppen består av Fideli Sundqvist, konstnär, Anna Ehn, projektledare från kulturförvaltningen, Sven-Erik Asp, projektledare på stadsbyggnadskontoret och fotograf Magnus Cramer. Stadsmiljöpriset delades ut vid en ceremoni i Uppsala den 17 oktober.

Motivering:
”Årets stadsmiljöpris går till en nyskapande tunnelförbindelse under Fyrislundsgatan, som inte bara praktiskt förbinder de östra stadsdelarna med Uppsalas centrum, utan också skapar trygghet och sprider glädje genom väl tilltagna mått, generösa ljusinsläpp, trivsam arkitektur och lekfull konstnärlig gestaltning. Priset manifesterar också att satsning på god stadsmiljö är viktig även utanför Uppsalas stadskärna.”