Aromalund – centrala Lund får ett nytt kvarter

Vid Kung Oskars bro, ett par hundra meter norr om Lund C ritar vi två bostadskvarter och ett kontorshus åt fastighetsutvecklingsbolaget Sjöson. Kvarteren ges en stark karaktär, stor variation i uttryck och materialval av hög kvalitet.

Aromalund ska bli ett attraktivt och urbant kvarter med fokus på en hållbar livsstil och människan i centrum. Platsen där kvarteret växer fram har historiskt varit en del av norra Lunds plantager och äppelodlingar. Platsens historia tillsammans med Aromaäpplet, Skånes landskapsäpple, ligger till grund för namnet Aromalund.

Bebyggelsen utgörs av ett kontorskvarter i den södra delen och två bostadskvarter med gröna gårdar och ett gemensamt kvarterstorg. Bostadshusen består av 165 bostäder fördelat på tio olika byggnader som orienterar sig runt upphöjda gårdar. FOJABs ambition är att ge kvarteren stor variation i uttryck med fasadmaterial som består av tegel och ljus puts.

– Idén har varit att skapa en variation av utvalda karaktärer – klassisk, minimalism, jordnära och innovativ. De olika karaktärerna ska spegla allt från fasadgestaltning till planlösning. Även bostadsgårdarna kommer att hämta inspiration från de olika karaktärerna, vilket kommer att bidra till en stor variation i gårdsmiljön, säger Joachim Lundqvist, uppdragsansvarig arkitekt för bostadskvarteret.

En solitär mitt i Aromalund
Kontorskvarteret utgörs av en karaktärsbyggnad som byggs upp av flera volymer i samspel. Byggnadshöjden är varierad för att både möta de högre befintliga byggnaderna i anslutning till Kung Oskars bro samt intilliggande lägre bostäder i öster. Vid Kung Oskars väg i sydöst finns ett välkomnande entrétorg och kontorets huvudentré. Entrétorget kopplas samman med ett atrium som är den kommunikativa noden i kontorsdelen, med en promenad runt atriet som uppmuntrar till spontana och planerade möten. Kontorsvåningarna kan delas upp för olika aktörer, där utsikt och samspel med atriet är tongivande. Uppe på taket finns en takvåning där man har fri utsikt över Lund samt terrassytor och gröna tak.

Med ett intressant volymspel i olika höjder och indrag samt ett homogent fasadmaterial skapas en solitär mitt i det nya kvarteret.

Joachim Lundquist är ansvarig arkitekt för bostadskvarteret medan Kjell Adamsson är ansvarig för kontorsfastigheten. I projektgruppen ingår också arkitekterna Karin Andersson, Mattias Åström, Andreas Jentsch, Haydar Alward och Emma Carlbom, projektledare.

 

För ytterligare information:
Joachim Lundquist
joachim.lundquist@fojab.se
+46 705 – 90 24 18

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57