Arkitekt- och Ingenjörsstudenter på LTH skapar center för barnomsorg på ö i Tanzania

I höstas arrangerade organisationen Ingenjörer utan gränser i Lund en studenttävling om ett centrum för barnomsorg på ön Ukerewe i Victoriasjön, Tanzania. Tävlingen arrangerades i samarbete med MYM, en ideell förening som arbetar för att förbättra livet och villkoren för barn i Tanzania. Lag med studenter som läser till arkitekt och byggnadsingenjör hade möjlighet att söka.

Lagen fick i uppgift att ta fram arkitekt- och konstruktionsritningar. I byn där centret planeras saknas tillgång till el och säkra vattenkällor, vilket innebär stora utmaningar och innovativa lösningar. Studenterna har därför behövt arbeta mycket med platsens förutsättningar, byns behov, kapacitet och potential.

Tävlingen har pågått sedan oktober, och avgjordes i mars. FOJAB arkitekter är sponsorer till tävlingen och har bistått med handledning för studenterna samt ekonomiskt stöd. Anna Lavén och Elise Lindahl, arkitekter på FOJAB, har varit involverade i projektet.

Det vinnande laget kommer nu att detaljplanera ritningarna. Sedan väntar en resa till Tanzania för att arbeta med förslaget på plats tillsammans med de lokala arbetarna och organisationen MYM.

 

Press:
Emma Schöön
emma.schoon@​fojab.se
+46 702 – 49 11 57