Ålgräset 3 i Borstahusen får Landskrona stads stadsbyggnadspris

Landskrona stads stadsbyggnadsnämnd har utsett enfamiljshuset Ålgräset 3 i Norra Borstahusen till mottagare av stadsbyggnadspriset 2019. FOJAB är arkitekt för både huset och tillhörande kvarter.

Varje år utser stadsbyggnadsnämnden i Landskrona stad en byggnad som får årets stadsbyggnadspris i syfte att uppmuntra byggherrar och fastighetsägare att satsa på god arkitektur med en hög estetisk ambitionsnivå. I år har nämnden gett priset till Ålgräset 3 i Norra Borstahusen.

– Vi är stolta över priset! Arkitekturen är en modern tolkning av de traditionella skånska småhusen. Vi har arbetet mycket med den befintliga miljön för att husen ska passa in i pittoreska Borstahusen. Det är roligt att det uppmärksammas och uppskattas, säger Joachim Lundquist, ansvarig arkitekt på FOJAB. Priset delades även ut till Derome Mark och Bostad som projektutvecklare.

Stadsbyggnadsnämndens motivering:
”Norra Borstahusen och Strandbyn är en del av Landskronas nya stadsrand. Mellan den äldre bebyggelsen, naturen och havet uppstår ett intressant möte som ställer särskilda krav på utformningen. Fastigheten Ålgräset 3 är ett utmärkt exempel på hur traditionella volymer, material och färgsättning kan användas för att skapa ett naturligt sammanhang med platsen. Inspirationen från det gamla fiskesamhällets struktur, uppbyggnad och formspråk blir tydlig men i en modern tappning. Den vindskyddade innergården omsluts av häckar och komplementbyggnader arkitektoniskt väl sammankopplade med huvudbyggnaden. Omsorgen i arkitekturen och den höga kvaliteten fortsätter i gestaltningen av trädgården där både växt- och materialval ger ett väl avvägt, samlat och spännande intryck. Minutiöst genomtänkta lösningar både exteriört och interiört gör byggnaden till en ytterst god förebild för hur de ursprungliga intentionerna för stadsdelen var satta.”