Aktivitetsbaserade arbetsplatser på allas läppar

Aktivitetsbaserade arbetsplatser, ABW-miljöer, är på allas läppar. Vårt arbetsliv går igenom en strukturomvandling och det uppstår både nya möjligheter och utmaningar. Hur skall våra lokaler vara utformade för att ge bäst stöd för arbetet? Ligger svaret i möjligheten att välja arbetsmiljö efter aktivitet?

Inredningsarkitekt Lisa Mannheimer på FOJAB arkitekter har utformat Skanskas nya regionkontor Klipporna i Malmö Hyllie med utgångspunkt i ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det är 6000 kvadratmeter kontor som präglas av vackra naturliga material, kulörer och möbler, och som andas kvalitet och tidlöshet.

På en väl fungerade arbetsplats råder balans mellan möjlighet till fokuserat arbete och samarbete. Valfrihet för individen är viktigt, och flexibilitet stimulerar kreativitet och idéutbyte. Det är ingen tvekan om att dagens teknikutveckling ger fantastiska möjligheter och inbjuder till nya arbetssätt, säger Lisa Mannheimer. Men det är också viktigt när man diskuterar ABW-miljöer att de är anpassade för de verksamheter och företag man arbetar med. Färdiga, enkla koncept som bara appliceras rakt av fungerar inte, hur trendriktiga de än är.

Skanska ville ha en modern arbetsplats som möter behovet av att träffas och arbeta tillsammans som ”One Skanska”. Man önskade en innovativ arbetsmiljö, där samarbete och samverkan ses som framgångsfaktorer, såväl internt som i mötet med besökare.

Lisa Mannheimer har ett långvarigt samarbete med Skanska. Man har genom åren satsat på inköp av möbler och inredning av god kvalitet och klassisk design, som håller över tid. Därför hade man nu möjligheten att använda en stor del av företagets befintliga möbler som en bas för nya tillägg i samma anda.

Byggnaden som är ritad av Henning Larsen Architects präglas av bärande element i genomfärgad vit betong. För att berätta historien om Skanska, en gång Skånska Cementgjuteriet, har man även i inredningen använt sig av betong i till exempel bänkskivor. Byggnaden är miljöcertifierad enligt LEED nivå Platina.

Vi har låtit den gröna tanken genomsyra även inredningen och arbetat med få, men väl valda material. Den skandinaviskt blonda tonen vittnar om det internationella Skanskas nordiska ursprung, med hjälp av material som ljus ask, ull och linne, säger Lisa Mannheimer.