Akademi mötte arbetsliv vid Arkipelago i Lund och Stockholm

I mars 2017 fick ambitiösa arkitektstudenter möjlighet att träffa FOJAB arkitekter och andra branschrepresentanter vid arbetsmarknadsdagarna Arkipelago i Lund och Stockholm. Frågor om hur en vanlig dag som arkitekt ser ut och vilka spetskompetenser som finns på kontoret diskuterades och mässan gav även FOJAB arkitekter möjlighet att träffa morgondagens talanger.

Arkipelago är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges arkitektutbildningar och arrangerar bland annat föreläsningar, mingelevent, workshops samt årliga arbetsmarknadsdagar i Lund, Stockholm, Karlskrona, Umeå och Göteborg. FOJAB arkitekter har sedan starten 2011 medverkat vid dagarna i Lund och Stockholm och så även i år.

Vid Arkipelago i Lund deltog Camilla Henricson, Kristina Kember, Caroline Lindqvist och Axel Stolt från FOJAB arkitekter. På plats utbyttes såväl idéer och tankar, tips på hur man bäst utformar sin portfolio, samt hur man som student bäst får en fot in i arbetslivet efter examen. Tre studenter vann dessutom möjligheten att besöka FOJAB:s kontor i Malmö för frukost, en inspirerande föreläsning och en inblick i livet på ett arkitektkontor.

– Arkipelago är en viktig mötesplats även för oss arkitekter då det ger oss en möjlighet att utbyta tankar och idéer med arkitektstudenter med fräscha ögon. Det ger oss också en möjlighet att hitta de nya talanger som vi ständigt letar efter i vår växande bransch, säger Camilla Henricson, Arkitekt MSA vid FOJAB arkitekter i Malmö.