3000 kvm orörd fjällnatur i centrala Stockholm – var är det möjligt?

På Sveavägen 44 – så centralt man kan komma. Bakom svaret finns ett unikt projekt. Det är landskapsarkitekt Johan Paju på FOJAB Stockholm som står för både projektet och förklaringen.

På Sveavägen 44 ligger ett helt kvarter som ursprungligen var Skandias gamla huvudkontor, byggt på tidigt 40-tal. Fasaden är skyddad och ser likadan ut nu som då. Kvarterets inre, som tidigare varit ett sammelsurium av många olika byggnader, är nu igenbyggt så när som på två mindre atriumgårdar. Totalt är det 65.000 kvm om- och tillbyggnad av kontor, butiker, hotell och bostäder. Taket har i princip blivit en enda stor, sammanhängande och plan yta med mindre hål.

Blåsigt och utsatt
Hela kvarteret ska Breeam-certifieras och projektbudgeten var baserad på en lösning med ett sedumtak. När Johan Paju fick uppdraget blev idén att matcha den budget som var satt, men ändå skapa mervärden.

– Sedum är ganska tråkigt, och det är inte beträdbart. Jag tänkte: Vi gör tvärtom –  vi frösår i ett substrat, en grund jordmån, och gör ett äkta landskap som inte är en färdig produkt. Uppe på ett tak ser det ut som på ett fjäll, i princip. Det är blåsigt och utsatt, och det är nästan inga växter som överlever. Därför valde vi växter och växttyper från just sådana situationer –  fjällvegetation och ytterskärgårdsvegetation. Det här blir den första vilda parken i Stockholm. Och den kommer att vara helt orörd. Vi kommer att slåttra den en gång per år bara.

Som en stor skärgårdsbrygga
Man anlägger tre otuktade naturtyper; blomstrande torräng, krattskog – som är marvuxen buskskog, vanlig i ytterskärgården – och klapperstensfält med nästan bara sten och mossor. Det är grunden. Svävande över detta byggs ett trädäck som en promenad med sittplatser, cirka 500 kvm stort. Det kommer att vara upphöjt från marken cirka 35 cm, så att man kan sitta bekvämt på kanten.

– Det blir som en stor skärgårdsbrygga som du går på, med en balustrad som tar ner vindhastigheten och som skapar utblickar, beskriver Johan. Balustraden är formad efter taklandskapet. Man går på däcket och bara på vissa ställen kan man komma ut i naturen. Det finns inte någon effektbelysning alls, bara spilljus från staden runtomkring. Där kan du stå, ovanför stadens taknockar i 3000 kvm riktig natur. Centralt i Stockholm.

Natur på Manhattan
Johan berättar att det finns några projekt som påminner lite om detta i New York City. Ett av dem, Time Landscape av Alan Sonfist, är ett stycke land på Manhattan som planterats med ett för platsen ursprungligt växtmaterial. Eftersom betingelserna är de samma, växer nu sakta fram en skog som berättar om hur naturen på Manhattan såg ut på 1600-talet.

Takträdgården kommer att stå färdig våren 2014. I första hand blir den tillgänglig för kontorshyresgästerna på dagtid. Man hoppas att så småningom vid vissa tider kunna öppna för allmänheten.