​Utformning av nya Nils Ericsonplatsen och Kanaltorget i Göteborg

Nu presenteras förslag på hur Nils Ericsonplatsen och Kanaltorget kan komma att förvandlas i framtiden. FOJAB har på uppdrag av Göteborgs stad tagit fram ett program för utformning av platserna som nu presenteras för allmänheten.

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste stadsutvecklingsprojekt. Magdalena Hedman, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter, beskriver hur Nils Ericsonplatsen och Kanaltorget ska utvecklas till attraktiva stadsrum med tydlig identitet och egen karaktär, som också tillgodoser många olika målgruppers behov. Inte minst ska de vara trygga, välkomnande och lättillgängliga bytesnoder för resenärer med kollektivtrafik.

– De här platserna har stor potential att utvecklas till några av stadens härligaste mötesplatser med sittplatser, grönska och vatten, säger Magdalena Hedman. Nils Ericsonplatsen är en av stadens viktigaste entréplatser och gestaltningen av den ska vara präglad av tidlöshet. Här ska erbjudas upplevelser för passerande som gör det värt att stanna till. Den ska också vara en trygg plats som är lätt att orientera sig på.

Nu fortsätter arbetet med att få in synpunkter och att definiera områden där fördjupade studier behöver göras:

– Det här är ett pågående stadsutvecklingsarbete där det är viktigt att visa bilder på förslagen för att få respons och synpunkter på hur vi ska gå vidare, säger Katja Ketola, projektledare för Centralenområdet. Genom att vara öppna med hur vi arbetar, för vi aktivt samtalet om de viktiga platserna i staden, platser som berör många människor och som engagerar.