​Mattias Hedberg Ek på FOJAB arkitekter får Lunds kommuns stadsbyggnadspris

Mattias Hedberg Ek, arkitekt SAR/MSA och uppdragschef på FOJAB arkitekter har tilldelats Lunds kommuns stadsbyggnadspris 2015 för gestaltningen av Helsingkrona nations nya studentbostadshus Tornet. Mattias Hedberg Ek mottog priset i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2015.

– Jag är väldigt glad och tacksam för att ha fått stadsbyggnadspriset. Att arbeta tillsammans med Helsingkrona nation har varit mycket stimulerande från början till slut. Vi har tillsammans skapat ett helt unikt studentbostadshus med en begränsad budget, säger Mattias Hedberg Ek, och fortsätter:

– Projektet är resultatet av ett lagarbete, men en särskild tanke går till min kollega Ulf Kadefors, som var med tidigt i projektet men tyvärr inte fick se det färdigt i och med sin bortgång 2012.

Enligt juryns motivering har priset tilldelats Mattias Hedberg Ek för att:

”Byggnaden håller mycket hög arkitektonisk kvalitet såväl i sin helhet som i omsorgsfullt utformade detaljer. Den resliga gestalten landar på ett självklart sätt i campusområdets unika miljö. Veckade metallfasader i flera nyanser ger ett intressant skuggspel och byggnaden är förebildlig som exempel på lyckad förtätning av staden. Arkitekten har antagit utmaningen om att på ett professionellt och lyhört sätt utveckla studentbostadskonceptet med ett slutresultat som tilltalar såväl boende som betraktare.

Arkitekten prisas även för att han via andra projekt i staden aktivt och engagerat bidrar till det viktiga samtalet om värdet av god arkitektur och väl gestaltade livsmiljöer.”

Tornet erbjuder ett attraktivt boende på 69 lägenheter för så kallat kompisboende där två studenter delar på varje lägenhet. Byggnadens planlösning är utformad med ett trapphus i mitten och sex tårtbitsformade lägenheter belägna runt detta. Med sina 13 våningar och 100 meter över havet har Tornet blivit ett nytt landmärke i Lund.

Huset, som byggdes av Peab, blev klart för inflyttning i augusti i år. Alla lägenheter är idag uthyrda till studenter.

Läs mer om Helsingkrona