​Fortsatt förtroende för BSK Arkitekter + FOJAB arkitekter i Skåne

Region Skåne väljer BSK Arkitekter + FOJAB arkitekter för nästa steg i utvecklingen av Helsingborgs nya sjukhusområde. Projektet omfattar planering och projektering för ombyggnad av lokaler för operation och bilddiagnostik samt en service- och logistikcentral.

Projektet, som beräknas pågå till år 2022, innebär en investering på 4,5 miljarder kronor. BSK Arkitekter och FOJAB arkitekter har sedan tidigare samarbetat med ombyggnaden av sjukhusets huvudbyggnad för att skapa moderna vårdavdelningar. Nu växer de båda arkitektkontorens uppdrag till att omfatta nästa del i satsningen.

– Vi är stolta och glada över att få fortsatt förtroende att utveckla Helsingborgs Lasarett för att möta framtidens behov. Projektet ställer höga krav på vår förmåga att avläsa och passa in arkitekturen i byggnadernas tekniska infrastruktur. Det är mycket vi måste ta hänsyn till, inte minst den verksamhet som fortfarande pågår parallellt med ombyggnationen, säger Anna Bergström, arkitekt och vice vd på BSK Arkitekter.

Anna Hjort, arkitekt och vårdbyggnadsspecialist på FOJAB arkitekter, har 25 års erfarenhet av att leda komplicerade sjukhusprojekt. Hon beskriver att det nya uppdraget har flera delar som alla innebär särskilda utmaningar. Bland annat ska lokaler för operation och bilddiagnostik byggas om i etapper parallellt med pågående verksamhet. Lokalerna i servicecentralen anpassas till moderna arbetssätt och de nya flöden som uppstår till följd av ombyggnaden.

– Det övergripande målet är att stödja nya arbetsflöden och logistik som innebär att vårdpersonalen får mer tid för patienterna. Vi och BSK Arkitekter har lång erfarenhet av omfattande och komplexa projekt, i kombination med att vi vet hur man bygger väl fungerande arbetsplatser och läkande vårdmiljöer. Det nya sjukhuset ska vara flexibelt och verksamheten ska ha möjlighet att växa och växla över tid, säger Anna Hjort, uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter.

För mer information kontakta:

Anna Hjort
Uppdragsansvarig arkitekt på FOJAB arkitekter
anna.hjort@fojab.se
+46 702 – 91 33 60

Stina Ljungkvist
VD på BSK Arkitekter AB
stina.ljungkvist@bsk.se
+46 8 – 601 15 21