​FOJAB arkitekter vidare i unikt byggprojekt i Norra Djurgårdsstaden

FOJAB arkitekter har tillsammans med byggherren Abacus gått vidare i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Det gemensamma projektet gick vinnande ur ett parallellt uppdrag som omfattar ett halvt kvarter och 71 nya bostäder, på uppdrag av Stockholms stad. Den nya stadsdelen Södra Värtan kommer att bestå av 11 nya kvarter. Planarbetet för FOJAB arkitekters projekt inleds i oktober 2016.

I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm pågår sedan 2011 ett stadsutvecklingsprojekt där 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser planeras stå klara 2030. Inom ramarna för projektet har Stockholms stad gått ut med flera parallella uppdrag där bland andra FOJAB arkitekter i samarbete med Abacus bjudits in att utveckla ett förslag för ett halvt kvarter. Utmaningen är att göra en levande, hållbar stadsmiljö med aktiva bottenvåningar, omsorgsfull gestaltning, förutsättningar för samverkan och en rikedom på intryck. Stockholms stads intentioner om en strikt, geometriserad, och ordnad arkitektur ska också mötas.

FOJAB arkitekter och Abacus gemensamma förslag innebär bland annat att de boende inbjuds att måla fasaden i anslutning till sin bostad, med hjälp av de verktyg, material och den manual som de tilldelas vid inflyttning. Inspiration har hämtats från en av Wiens största sevärdheter, Hundertwasserhaus, där de boende har rätt, att så långt man når från sitt fönster, måla husets fasad.

– Fasaden har en strikt yttre del, ett ordnat rutnät i tegel. Innanför detta finns balkonger och fasadskiktet som de boende kan påverka – en lek med tydliga spelregler. Det här är en byggnad som har förutsättningar att bli en av Stockholms framtida attraktioner, både för boende och tillresta, säger Jens Larsson, kontorschef och ansvarig arkitekt för projektet på FOJAB arkitekter i Stockholm.

Arkitektteamet på FOJAB arkitekter består av Jens Larsson, Mikael Pettersson, Joachim Lundquist och Stefan Johansson. Planarbetet sätter igång under oktober 2016.