Venterminalen

Venterminalen

Venterminalen

Efter ett parallellt uppdrag och ett utredningsuppdrag för området kring Skeppsbron i Landskrona, fick FOJAB 2010 uppdraget att rita en ny färjeterminal för Ventrafiken i Landskrona. Projektet omfattade primärt väntytor inom- och utomhus, biljettkontor, administration och personalutrymmen, senare även lokaler åt turistbyrån och en fristående verkstadsbyggnad.

Konceptet baserades på en idé om att resa – vilket i sin tur handlar om förväntningar och väntan. Terminalbyggnaden utgörs därför av en enkel kärna med servicefunktioner som omgärdas av olika rum för väntan och skyddade platser på kajen där resenärer vistas, inomhus och utomhus. Detta avspeglas i valet av material då byggnadskroppen kläs med robusta varmförzinkade stålskivor som fungerar i den tuffa hamnmiljön.

I de punkter där människor kommer i kontakt med byggnaden på väg till eller från ett resmål, skär vi oss in och skapar ett rum med en helt annan karaktär, med oljad ek som skapar den ombonande och välkomnande känsla som byggnadens karaktär efterfrågar.

Byggnaderna är placerade för att falla in i Landskronas tydliga stadsstruktur och gatunät samtidigt som de ska fungera som en resepaviljong på den öppna och vidsträckta Skeppsbron. Stor vikt har lagts vid att ge byggnaden framsidor och entréer åt samtliga riktningar: mot staden, bussterminalen, Skeppsbron, båtarna och havet.

Nominering:
Landskrona stads stadsbyggnadspris 2012

Fakta

Projektnamn
Venterminalen

Beställare
Landskrona Kommun och NCC

Plats
Landskrona

Status
Färdigställt, 2012

Kontaktperson
Stefan Johansson
stefan.johansson@​fojab.se
+46 706 - 64 23 02

Projektgrupp

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Kerstin Sigbo
Arkitekt SAR/MSA

© FOJAB