Västra Hagastaden

Västra Hagastaden

Västra Hagastaden

Bostadskvarteret i Västra Hagastaden är ett elegant storstadskvarter för livsbejakande och aktiva seniorer.

Kvarteret är det sista i utbyggnaden av Västra Hagastaden i Stockholm och vårt bidrag i ett parallellt uppdrag. Förslaget valdes inte ut och är således inte del av det fortsatta arbetet med detaljplanen.

Gestaltningskonceptet bygger på en geometrisk ordning som förenar den klassiska stenstadens tydliga tredelning med Hagastadens vertikala tema. Fasaderna utförs av tegel och terrazzo med reliefer och delningar som ger elegans och vackra proportioner. Teglet tillåts variera volymvis, och skapar tillsammans med terazzon en sammanhållen helhet. Takavslutningen utförs som mansardvåning med ståtliga frontespiser.

Storstadsarkitekturen är en modern tolkning av platsens historia. Här låg tidigare Norra station och referenserna till det gamla stationsområdet är flera. Bostadsentréerna har utformats som portiker och själva entréhallen kan om man vill upplevas som en vänthall. Entrémotivet är en blinkning till Grönstedska palatsets tågport i Östra Hagastaden, där tågen rullade in fullastade med vin för tappning. Berättelsen om platsen finns även i detaljer som balkongräcken och handtag som föreslås utformas med subtila bågmotiv.

Möjligheterna för möten och stadsliv är många. Kvarteret har tre takterrasser med olika teman: kontemplation, odla och röra sig. Små indrag mellan byggnadsvolymerna skapar variation och en flikighet mot gatan med små mikroplatser och möjlighet till sittplatser i glaspartiernas nischer.

Fakta

Projektnamn
Västra Hagastaden

Beställare
Seniorgården och Stockholms stad

Plats
Stockholm

Omfattning
59 lägenheter

Status
Parallellt uppdrag

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Uppdragsansvarig arkitekt
Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Handläggande arkitekt
Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin
Arkitekt MSA

Ansvarig landskapsarkitekt
Josephine Philipsen
Landskapsarkitekt

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

© FOJAB