Tegelbränneriet Bäcklösa

Tegelbränneriet Bäcklösa

Tegelbränneriet Bäcklösa

FOJAB fick i oktober 2016 i uppdrag att från färdig detaljplan ta fram ett förslag till yteffektiva bostäder i BRF-form för Bonava. Bonava sökte maximering av byggnation samtidigt som en trevlig boendemiljö var ett krav och bra parkeringslösningar behövdes. En bra balans behövde utmejslas. Fastigheten kunde disponeras väldigt fritt och styrdes framförallt av våningsantalet som skulle vara 3 resp 4 våningar.

Tomten är placerad i bästa läge, längst ut i sydväst i ett nytt område på Uppsalaslätten, 3 km från centrum, nära Rosendal, SLU, Ulleråker och med befintlig handel i Gottsunda. Gator omgärdar kvarteret och i norr och i öster bildas ett gaturum med grannkvarteret. I söder finns idag ingen planerad bebyggelse utan bara fri sikt mot sol och slätt. I väster gränsar kvarteret mot en dagvattenpark och en bit bort, skogen.

Via en start med en workshop utkristalliserades ett antal nyckelparametrar som kom att styra projektet framgent. Olika boendeformer var en viktig sådan, till exempel boende i markplan med egen entré. Naturmaterial en annan och ett bra boende för människor med hund, häst, hund och naturintresse en tredje. Vi valde att disponera kvarteret så att byggnationen med två lätt knäckta lameller bildar rygg och ett slutet gaturum mot öster och gatan och grannfastigheten mittemot. Mot väster öppnar vi upp mot eftermiddagssol och dagvattenpark genom fyra punkthus som tillåter ljus komma in på gården och som möjliggör utsikt från lamellhusen. Lägenheterna skulle vara relativt små. Minitvåor var efterfrågade. I markplan i ”radhusen” finns 3:or och 4:or och på vindarna större lägenheter med loft. En utmaning var just de blandade boendestrukturerna där en genomgående struktur i markplan skulle kombineras med 6-spännare med många enkelsidiga lägenheter.

Alla bostadsbyggnaderna förses med både tegelfasad och träfasad. Lamellerna får tegel mot gatan och på halva gavlarna mot öster och väster, i en rödbrun ton hämtad från det tegel man tillsammans med en fältugn hittade i leran på plats, inför byggnation. Man brände alltså tegel på denna plats för flera hundra år sedan. Mot gården har lamellerna en lätt gråpigmenterad träfasad av Thermowood. Detta trä återkommer i punkthusen och i paviljongerna på gården. De fyra punkthusen har på samma sätt en halva i tegel och en i trä och alla punkthus får varsin tegelkulör i en grå/beige/brun skala. Mot gatan är de egna entréerna med sina uteplatser muromgärdade och försedda med marktegel i samma kulör som husen, så att en enhet mur-mark-hus bildas och fronten mot gatan förstärks. På gårdssidan är vegetation och formspråk vildare och lätt upphöjda träbryggor bildar gårdsyta för gemensamma aktiviteter i närhet till kvarterets keramikverkstad, cykelverkstad och orangeri.

Projektet är nu inne i en bygghandlingsfas där försäljning startat och byggnation beräknas starta i april-maj 2018.

Fakta

Projektnamn
Tegelbränneriet Bäcklösa

Beställare
Bonava

Plats
Uppsala

Omfattning
142 br lgh, 12 800 M² ljus BTA, 10 000 M² BOA

Status
Pågående

Kontaktperson
Eva Ocklund Haag
eva.ocklundhaag@​fojab.se
+46 706 - 95 58 30

Projektgrupp

Eva Ocklund Haag
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef

Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

© FOJAB