Täby Park

Täby Park

Täby Park

Med målsättningen att skapa ett levande bostadskvarter med stadsmässig karaktär och gröna värden har FOJAB  tagit fram ett gestaltningsförslag för ett flerbostadshus i Täby, strax norr om Stockholm. Byggnaden innehåller hyresrätter, en förskola samt kommersiella lokaler.

Vår analys av detaljplanen med boulevarden å ena sidan och den gröna slingan som omfamnar de två andra sidorna har varit utgångspunkten för vår konceptidé. Den bygger på att kvarteret har två högre mer stadsmässiga, lite mer strama sidor samt två lägre och mer varierade. Denna uppdelning av kvarteret tar sig också uttryck i färg och fasadmaterial. Entrévåningen ligger i marknivå och ger en utmärkt naturlig kontakt mellan ute och inne, samtidigt som tillgängligheten blir mycket god. På norra sidan föreslås bokaler dvs. lokaler som både kan vara för verksamheter och bostad. Förslaget bygger på entréer och ljusa trapphus ut mot gatorna och stråken som ger liv och rörelse och lyser upp husen på kvällarna.

En trädplanterad boulevard blir det samlade stråket. Stadsliv skapas med caféer, restauranger, uteserveringar och andra verksamheter i bottenvåningen. Fasaderna mot denna ska uttrycka stadsmässighet och värdighet. I hörnet där boulevarden ändrar riktning poängteras detta med ett högre hus på 9-10 våningar. Det höga huset blir också en markering av torget vid boulevarden. Den förhöjda bottenvåningen utförs i skivmaterial kombinerat med välkomnande glaspartier.

Mot gröna slingan kan lägenheterna på entréplanet ha direktingång från marken/förgården. Målet är att skapa goda, vackra flerbostadshus i varierande skala. För att skapa en intressant, levande arkitektur i ett så stort kvarter krävs en uppdelning. Fasadmaterialet är huvudsakligen trä mot den mjuka sidan och skivmaterial och glas mot gatorna. Balkongerna är normalt i smide eller trä utom mot boulevarden där balkongerna glasas in. Detta skapar också en bättre ljudsituation. Taken görs i stort sett plana och används som takterrasser med växthus och gröna torrängsbiotoper. Bebyggelsen mot boulevarden tar hänsyn till bullersituationen genom att ha genomgående lägenheter med hälften av boningsrummen mot den tysta sidan. De mindre lägenheterna är enkelsidiga och ligger mot den lugna gården.

Fakta

Projektnamn
Täby Park

Beställare
TK Development

Plats
Stockholm

Omfattning
15 130 m², 181 lägenheter, 1 förskola

Kontaktperson
Robert Lavelid
robert.lavelid@​fojab.se
+46 733 - 42 50 07

Projektgrupp

Robert Lavelid
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Jordan Lane
Arkitekt MSA

Max Zotterman
Arkitekt SAR/MSA

Sofia Carlberg
Arkitekt

© FOJAB