Sigtuna 17 & 18

Sigtuna 17 & 18

Sigtuna 17 & 18

I området Sigtuna Stadsängar har FOJAB och Fler Bostäder AB erhållit markanvisning för att inom två kvarter uppföra ca 85 bostäder. Höga hållbarhetsmål har varit tongivande för projektidén vilket rimmar väl med Sigtuna stadsängars målsättning – att vara Sveriges mest hållbara stadsdel.

Gestaltningsidén tar sin utgångspunkt i den idylliska stadskär­nan i Sigtuna med dess kvalitéer vad gäller kvartersstruktur, ma­terialitet och skala. Blandningen inom kvarteret får sin form genom olika typologier; radhuset, flerbostadshuset och villan, staplade på varandra. Bostäder i bottenvåningen öppnar upp mot gatan med multifunktionella rum. Grönska växer upp på fasaderna som vänder sig mot gården. I kvarteret har man direkt kontakt med staden och gemensamma platser för att umgås, kopplat till natur och grönskande gårdar.

Två byggnader i fyra till fem våningar som vart och ett utgör en bostadsrättsförening delar på en gemensam gård. Lägenheter i markplan får entréer direkt mot gatan. Över gatuplan ligger yteffektiva bostäder med ett till tre rum och högst upp ett fåtal entresolbostäder med villakaraktär.

 

Fakta

Projektnamn
Sigtuna 17 & 18

Beställare
Fler Bostäder AB, FOJAB Development

Plats
Sigtuna

Omfattning
7700 m² BTA, 84 bostäder

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Amanda Forser
Arkitekt MSA

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Joachim Lundquist
Arkitekt SAR/MSA, Arkitekturchef

Johan Paju

Madeleine Leijonhufvud
Arkitekt SAR/MSA

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA

Mikael Pettersson
Arkitekt SAR/MSA

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

Stefan Johansson
Arkitekt MSA, Kreativ ledare

Tove Hellerström

© FOJAB