Rosendal

Rosendal

Rosendal

Vinnande förslag i markanvisningstävling. Nytt bostadskvarter i stadsdelen Rosendal i Uppsala.

Vi har tagit fram ett förslag som möter Uppsala kommuns höga ambitionsnivå och vision för området där social och ekologisk hållbarhet står i fokus. En utgångspunkt har varit att skapa livskvalitet utan direkt tillgång till egen bil i garage under huset.

Gestaltningsidén utgår ifrån ett varierat kvarter med urbana tegelfasader mot gatorna och en mer artikulerad träarkitektur med gavlar och sadeltak mot det centrala parkstråket. Projektet har tydliga stadskvaliteter samtidigt som det gröna i omgivningen verkligen vävs in i kvarteret. En mångfald av mobilitetsfunktioner samlas i bottenvåningen kring en central lobby som utgör mötesplats och huvudentré för hela kvarteret.

Fakta

Projektnamn
Rosendal

Beställare
Bonava

Plats
Uppsala

Omfattning
8500 m² ljus BTA, 92 lgh

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Anna Thorell
Arkitekt SAR/MSA

Magnus Lundström
Arkitekt SAR/MSA

Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Toon Maes
Landskapsarkitekt B.Arch

© FOJAB