Proto

Proto

Proto

FOJAB har utvecklat och projekterat ett nytt kvarter med studentlägenheter på Kämnärsrätten i Lund. Området består av sju nya kvarter med studentbostäder, grönskande utemiljöer och stort hållbarhetsfokus. De gamla studentbostäderna i två plan revs för att ge plats åt nya hus för fler studenter.

De nya husen har ett gemensamt grundupplägg, med långa korridorer och fyra grundtyper av lägenheter. Två av dessa är i etage och utnyttjar den stora takvolymen maximalt. Huskropparnas vitt skilda dimensioner samt ett mönster av gröna skivor och fönster, skapar variation i gestaltningen. Viktiga detaljer har studerats med stor omsorg för att uppnå en god kvalitet som förmedlar husens stilrena och konsekventa formgivning.

Hållbara och tåliga material är nödvändiga i en miljö där många kommer att bo och röra på sig. Omflyttningen i studentbostäderna är stor och ställer stora krav på in- och utvändiga lösningar. Fasaden består av galvaniserad stålplåt och färgade fibercementskivor, material som är både tåliga och underhållsfria. Plåten måste galvaniseras på en fabrik, så att alla skivor kapas, förborras och behandlas innan de levereras till byggarbetsplatsen. En viktig aspekt av FOJABs arbete har därför varit att hitta en bra balans mellan variation, hantering och prefabricering.

Alla byggmaterial är fria från ämnen som kan vara skadliga för miljö eller hälsa, och valda för att minimera resursanvändningen. Husen är välisolerade och har återvinningssystem som gör att energianvändningen är cirka 20% lägre än gällande nybyggnadskrav. Den energi som används är till mer än 90% förnyelsebar och enligt nuvarande prognoser nås 100% till 2020.

Fakta

Projektnamn
Proto

Beställare
AF Bostäder

Plats
Lund

Omfattning
10 000 m², 185 lägenheter

Status
Färdigställt, 2019

Kontaktperson
Mattias Hedberg Ek
mattias.hedberg-ek@​fojab.se
+46 702 - 18 43 32

Projektgrupp

Mattias Hedberg Ek
Arkitekt SAR/MSA, Uppdragschef

Alberto Tenti
Arkitekt SAR/MAR

Sara Mårtensson
Byggnadsingenjör

Torgil Nilsson
Byggnadsingenjör

Felix Gerlach
Fotograf

© FOJAB