Periskopet

Periskopet

Periskopet

Längs Lidingös södra kaj, i det tidigare AGA-området, har bostadsområdet Dalénum vuxit fram. Dalénum är vattennära stadskvarter – 20 minuter från Stockholms city.

Området var länge basen för Lidingös näringsliv och den gamla AGA-fabriken i området är ett industrihistoriskt minnesmärke. Den nya stadsdelen Dalénum ska präglas av ett hälsotänk och utvecklas utifrån grunderna trygghet, säkerhet, aktivitet och vila. I en av de sista utbyggnadsetapperna har vi ritat ett Svanenmärkt kvarter åt JM.

Området har en utpräglat stadsmässig karaktär med en klassisk kvartersstruktur där gränsen mellan offentligt och privat är tydlig. I kvarteret Periskopet landar en del av huset med entréer direkt på gatan och övriga entréer nås via en portik och en torgliknande gård. Det ger ett mer upplöst förhållande mellan gata och gård som bidrar till liv, rörelse och möten mellan människor.

Bebyggelsen i kvarteret består av tre trapphus med bostäder i fem respektive nio våningar. De tre delarna har olika förutsättningar vilket avspeglas i gestaltningen, men de hålls samman och samverkar som en ensemble med en enhetlig materialitet i mörkt tegel. Ett av husen får högre våningshöjd i bottenplan och en fönstersättning med spröjsade glaspartier som påminner om den historiska industriarkitekturen.

Fastigheten angränsar direkt till de befintliga industribyggnaderna, där bilparkering för projektet är placerad. Detta medger att endast en mindre del av fastigheten och bebyggelsen behöver underbyggas med källare.

Fakta

Projektnamn
Periskopet

Beställare
JM AB

Plats
Stockholm

Omfattning
54 bostadsrätter, ca 6 400 m² BTA

Status
Färdigställt, 2020

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Sanna Westin
Arkitekt MSA

Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Sofia Carlberg
Arkitekt

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA

Åke E:son Lindman
Fotograf

© FOJAB