Periskopet

Periskopet

Periskopet

Längs Lidingös södra kaj, i det tidigare AGA-området, har bostadsområdet Dalénum vuxit fram. Dalénum är vattennära stadskvarter – 20 minuter från Stockholms city.

Kvarter F utgör en av de sista utbyggnadsetapperna i Dalénum. Fastigheten angränsar direkt till de befintliga industribyggnaderna, där bilparkering för projektet är placerad. Detta medger att endast en mindre del av fastigheten och bebyggelsen behöver underbyggas med källare.

Bostadsentréer ligger huvudsakligen mot gården och nås via en portik. Några större lägenheter är utformade som marklägenheter med egen entré från gatan. Bebyggelsen består av tre trapphus med bostäder i fem respektive nio våningar. De tre byggnadsdelarna har olika förutsättningar vilket avspeglas i gestaltningen men hålls samman och samverkar som en ensemble med en enhetlig materialitet i mörkt tegel.

Intill portiken ligger de bostäder som nås direkt från gatan. Denna byggnadsdel får högre våningshöjd i bottenvåningen och en fönstersättning med spröjsade glaspartier som påminner om den historiska industriarkitekturen.

Fakta

Projektnamn
Periskopet

Beställare
JM AB

Plats
Lidingö

Omfattning
6264 m², 54 lägenheter

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Fabian Pyk
Arkitekt

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Sergio Barba
Arkitekt SAR/MSA

Sanna Westin
Arkitekt MSA

Sofia Carlberg
Arkitekt

Sofia Fors
Landskapsarkitekt MSA