Oxelbergen, hus H

Oxelbergen, hus H

Oxelbergen, hus H

FOJAB har fått i uppdrag att titta på en möjlig utveckling av fastigheten Oxelbergen, hus H, i Norrköping. Byggnaden uppfördes i början av 1970-talet som huvudkontor åt Luftfartsverket.

Vi har tagit fram en skiss som innebär att entréhallen öppnas upp rejält och ges dubbel takhöjd, samtidigt som nya volymer mot gårdssidan ger den smala huskroppen ett ökat djup. Allmänna ytor har omgrupperats och kontorsytor upprustats, i syfte att utveckla byggnaden till en modern, flexibel och attraktiv kontorsmiljö.

 

Fakta

Projektnamn
Oxelbergen, hus H

Beställare
Kungsleden

Plats
Norrköping

Omfattning
Ca 6.000 M² LOA

Status
Pågående

Kontaktperson
Jens Larsson
jens.larsson@​fojab.se
+46 761 - 65 61 63

Projektgrupp

Jens Larsson
Arkitekt SAR/MSA, Marknadsområdeschef Stockholm

Anna Belfrage
Arkitekt SAR/MSA

Micaela Malmqvist
Arkitektpraktikant

© FOJAB