Nya Finlandshusen

Nya Finlandshusen

Nya Finlandshusen

Kristianstad kommun antog 2008 en ny detaljplan för uppförandet av tre åttavåningars punkthus med lägenheter för seniorer på ett centralt paradläge i den gamla militärstaden.

Placeringen alldeles intill den gamla stadskärnan i anslutning till Tivoliparken och Helge å, och byggnadernas höjd, innebar att projektet inte var helt okontroversiellt. En formgivningstävling anordnades 2009 och fem arkitektkontor bjöds in. Förslaget från FOJAB bedömdes i alla avseenden vara det, som bäst svarade mot uppställda krav och förväntningar. En första etapp genomfördes helt enligt tävlingsförslaget och stod klar 2010.

Husets planform ges av att fyra lägenheter – två på 66 och två på 75 kvm, grupperas och förskjuts i förhållande till varandra runt ett centralt trapphus. Härigenom får alla lägenheter dagsljus från tre väderstreck och god utsikt mot park och vatten. Bostäderna har alla öppen planlösning men möjlighet finns att avdela kök och matplats.

Till kvaliteterna i den inre miljön bidrar varma golv, extra hög rumshöjd, rejäla förvaringsmöjligheter och inte minst specialutformade snickerier med ek-fanerade pardörrar. De inglasade balkongerna adderas till vardagsrummens långsida eller kortsida beroende på väderstreck och blir en del av den totala husvolymen. Grundformens regelbundenhet bryts, blir mera vertikal och får ökad spänst.

Gestaltningen hämtar inspiration frän renässans-stadens rätlinjighet, ordning och klassiserande proportionering. Genomgående gäller en fönstertyp ungefär som i Västra Boulevardens sekelskiftesbebyggelse. Det grågula tegelnyansen harmonierar med många av Kristianstads äldre byggnader.

Fakta

Projektnamn
Nya Finlandshusen

Beställare
AB Kristianstadsbyggen

Plats
Kristianstad

Omfattning
96 lägenheter

Status
Färdigställt, 2012

Kontaktperson
Greger Dahlström
greger.dahlstrom@​fojab.se
+46 706 - 73 42 48

Projektgrupp

Greger Dahlström
Arkitekt SAR/MSA, Senior rådgivare

Lena Ekenberg
Arkitekt SAR/MSA

Mårten Fridberg
Byggnadsingenjör, BIM-ansvarig

Felix Gerlach
Fotograf

© FOJAB