Murklan

Murklan

Murklan

FOJAB har ritat ett nytt kvarter med bostäder i trädgårdsstaden Silverdal, norr om Stockholm. Där ryms 52 hyreslägenheter. Tillsammans med Skanska Hyresbostäder har FOJAB utformat ett småskaligt kvarter med en grönskande innergård och närhet till natur och strövområden längs Edsviken.

Kvarteret består av 2,5-våningshus runt den kringbyggda gård som är kvarterets kärna. Lägenheterna på de övre våningarna är etagelägenheter medan marklägenheterna är i ett plan. På gården skapas en skyddad och intim miljö där trädgårdsgröna spaljéer bidrar till en känsla av omsorg och liv. Kvarterets utsida utgörs av strama tegelfasader. In mot den grönskande gården finns en mer händelserik miljö. Dit orienteras bostädernas entréer. Där finns också uteplatser, entrébalkonger, trappor och förrådsbyggnader.

De två våningar höga bullerskärmarna som hjälper till att skydda gården, bygger vidare på trädgårdens tematik. Bullerskärmarna är byggda i grönmålat trä med glasade delar. De är klädda med spaljéer som ger möjlighet för växtlighet att klättra men bidrar också utan växtlighet till en känsla av omsorg och trivsel.

Ägare och förvaltare kommer vara HEBA Fastighets AB som tar över kvarteret vid inflyttningen hösten 2020.

Fakta

Projektnamn
Murklan

Beställare
Skanska Hyresbostäder

Plats
Silverdal, Sollentuna kommun

Omfattning
52 hyreslägenheter

Status
Pågående

Projektgrupp

Lova Lagercrantz
Arkitekt SAR/MSA

Otto Enberg
Byggnadsingenjör

© FOJAB