Mässhaken

Mässhaken

Mässhaken

FOJAB har ritat bostäder på tomten Mässhaken 1 i Pålsjö, Helsingborg. Ett småskaligt och vackert boende med fokus på grönska och god livskvalitet.

Planområdet är beläget mellan två vackra grönskande områden cirka tre kilometer norr om Helsingborgs stadskärna med närhet till Mariastaden, Pålsjö skog och Pålsjö kyrkogård. Projektet har tagit utgångspunkt i det grönskande området där den attraktiva utsikten och kvällsljuset i väst har varit ett fokus vid gestaltningen.

Målet har varit att skapa ett småskaligt boende med bra kvaliteter som erbjuder både privata och gemensamma uteplatser. Bostadshuset är ett vitputsat stenhus med totalt tolv bostadsrätter, varav fyra marklägenheter och åtta radhus i 2,5 plan. Den vita putsen skapar en lugn bas där gröna trädgårdar och träribbor får omringa byggnaden, och på så vis knyta an till de omkringliggande grönområdena.

Mot gatan har anlagts en gemensam trädgård för de boende, vilket skapar ett trevligt grönt bemötande vid ankomst. Den gemensamma trädgården skapar också en stark granntillhörighet och en mötesplats för lek och umgänge.

Vinst i markanvisningstävling

Fakta

Projektnamn
Mässhaken

Beställare
Dilum AB

Plats
Helsingborg

Omfattning
1952 m2 BTA

Status
Pågående

Kontaktperson
Rebecca Saaby Mehlum
rebecca.saaby@​fojab.se
+46 706 - 81 58 30

Projektgrupp

Rebecca Saaby Mehlum
Arkitekt SAR/MSA, Kontorschef

Staffan Premmert
Arkitekt SAR/MSA, Senior Architect

© FOJAB