Malmöbornas Smultronställen

Malmöbornas Smultronställen

Malmöbornas Smultronställen

FOJABs bidrag i utställningen DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö var en undersökning av Malmöbornas mest omtyckta platser. Undersökningen resulterade i en bok med de utvalda platserna och vår slutsats att Malmö behöver en ny Pildammspark om staden ska kunna utvecklas på ett socialt hållbart sätt.

Malmö är Sveriges snabbast växande storstad och kommer att fortsätta förtätas och utvecklas med ny bebyggelse de kommande åren. Malmö är också den tätort i Sverige där flest människor måste dela på varje park och ännu fler kommer att behöva dela på samma ytor när staden växer. Det går över femhundra Malmöbor på varje grönområde, dubbelt så många som genomsnittet i Sverige.

Frågan är hur en socialt hållbar utveckling kan säkerställas när staden växer där offentliga platser och parker ges tillräckliga värden och kvaliteter.

Med ambition att lyfta Malmö som stad och visa på betydelsen av de offentliga rummen ville vi ta reda på vilka offentliga platser som kommer att vara framtidens viktigaste livsmiljöer för Malmös invånare. Hur kan malmöbornas erfarenheter av offentliga platser i staden bidra till att det skapas nya betydelsefulla livsmiljöer? På vilket sätt kan vi som arkitekter bidra till att skapa platser som blir framtidens smultronställen och vilka faktorer är viktiga att ta hänsyn till när platser gestaltas?

För att få våra frågor besvarade behövde vi känna till vilka offentliga platser och stråk som är viktiga i invånarnas medvetande idag. Vad betyder platserna för de boende i Malmö?  Finns det något i arkitekturen och gestaltningen som är betydelsefullt?

På tio utvalda platser – från Västra hamnen i väster till Rosengårds bazaar i öster – har vi gett några utvalda malmöbor en röst. Intervjuer och slutsatser redovisas i boken ”Malmöbornas smultronställen- Framtidens livsmiljöer”.

Boken ställdes ut i samband med utställningen DESIRE som visades på Form/Design Center i Malmö under hösten 2018 och värdar var Sveriges Arkitekter och Form/Design Center.

Boken ställdes ut på Arkitekturbiennalen i Venedig 2018. Där bla Fojab, Form/Design Center, Region Skåne och Malmö stad bjöd in till samtal i utställningen ”XOXO” kring vad en väl gestaltad livsmiljö kan betyda. ”XOXO” bygger på valda delar ur utställningen DESIRE – Arkitektur för vår framtida livsmiljö.

Sydsvenskan uppmärksammade vårt bidrag i utställningen.

Fakta

Projektnamn
Malmöbornas Smultronställen

Beställare
Fojab

Plats
Malmö

Omfattning
Idéprojekt/Bok

Status
Färdigställt

Kontaktperson
Magdalena Hedman
magdalena.hedman@​fojab.se
+46 708 - 47 05 50

Projektgrupp

Magdalena Hedman
Landskapsarkitekt LAR/MSA, Marknadschef, Ansvarig Stadsutveckling

Klara Stigner
Arkitekt SAR/MSA

Nils Philip Påhlsson
Arkitekt SAR/MSA

Petra Jenning
Arkitekt SAR/MSA, Ateljéchef, Innovationsledare

© FOJAB